Adviseur aan het woord. ‘Op weg naar anders organiseren’

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Lekker lezen is hartstikke leuk!

Achtergrond

Adviseur aan het woord. ‘Op weg naar anders organiseren’

Frederike Cleveringa is onderwijsadviseur bij Cedin. ‘Het is mijn dagelijkse uitdaging om het onderwijs van nu en de maatschappij van nu beter op elkaar aan te laten sluiten. De onderwijsbehoefte van kinderen is hierbij het uitgangspunt. Ik begeleid scholen bij het anders organiseren van hun onderwijs. Bijvoorbeeld door het werken met leerpleinen, unitonderwijs en taak- en functiedifferentiatie. Mijn doel: ‘Onderwijs waarvan de leerling lichtjes in zijn ogen krijgt. Dat betekent dat de leerkracht sprankelend onderwijs geeft waarin kinderen dat wat ze leren, kunnen toepassen binnen een relevante context en daarmee weer nieuwe dingen kunnen creëren.’

Aansluiten op de toekomst

‘Het traditionele onderwijs stamt uit het industriële tijdperk en is daarom niet meer toereikend voor onze kinderen. Naast het meegeven van een goede uitgebreide basiskennis moeten we de kinderen vaardigheden aanleren die passen bij het functioneren in de maatschappij van de toekomst. Wie zijn onderwijs anders durft te organiseren, boekt daar winst op. Zowel de leerling áls de leerkracht. Er wordt door het onderwijs anders te organiseren namelijk recht gedaan aan verschillen. Onder andere talenten krijgen hierdoor kans zich te ontwikkelen. Bovendien zijn 21e eeuwse vaardigheden essentieel bij een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en aansluiten op de steeds veranderende maatschappij.’

Het onderwijs verandert

‘We zien dat scholen tegenwoordig steeds meer rekening gaan houden met die uiteenlopende individuele verschillen tussen leerlingen. Enerzijds om talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen. Anderzijds om leerlingen waar nodig extra ondersteuning te bieden. Dit vraagt om een goede afstemming van didactiek, pedagogiek, curriculum en de leeromgeving. Vaste groepen verdwijnen, de indeling in klaslokalen verdwijnt, de leraar is meer begeleider en het lesprogramma wordt meer gepersonaliseerd aangeboden aan de leerlingen. Kortom: het onderwijs verandert. Dit vraagt een flexibele schoolorganisatie en flexibele mensen.’

Wat kinderen nodig hebben

‘Nederland lijkt gericht op het meten van de ondergrens. Wat zou er gebeuren als we met elkaar erkennen dat het gemiddelde niet bestaat?  Dan blijkt dat iedereen unieke kwaliteiten heeft waarmee hij of zij meerwaarde kan creëren voor de maatschappij. We moeten de basisvakken stevig en goed ontwikkelen bij leerlingen. Daarnaast zouden we ons in het onderwijs ook veel meer moeten richten op talenten en mogelijkheden van kinderen. Dat sluit heel goed aan bij de vraag wat kinderen nodig hebben. Volgens kinderen, ouders, professionals, het bedrijfsleven en de politiek zijn een aantal kernwaarden belangrijk: gezond en gelukkig opgroeien, aandacht voor talent, ontwikkelen van basisvaardigheden, communicatie, samenwerking en opgroeien als wereldburger.’

In de praktijk

‘Als ik het heb over het onderwijs anders organiseren, dan bedoel ik het afstappen van het traditionele klassikale onderwijs waarbij de leerkracht verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groep. Anders organiseren gaat over het introduceren van werken in teams bestaande uit een mix van leerkrachten, assistenten, ondersteuners en/of specialisten. Dat hoeft niet persé groots met volledige trajecten. Je kunt ook in kleinere stappen op weg naar anders organiseren. Bijvoorbeeld door thematisch te gaan werken, flexplekken in te richten of leerpleinen op te zetten. We willen kinderen meer eigenaarschap geven, hier kun je klein en praktisch mee beginnen. De visie van jouw school is hiervoor het uitgangspunt.’

Leerlingen voor Leerlingen

‘Een mooi praktisch voorbeeld van onderwijs anders organiseren is bijvoorbeeld Leerlingen voor Leerlingen. Hierbij wordt aan leerlingen in de hogere groepen gevraagd om instructiefilmpjes te maken voor kinderen in de jongere groepen. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal voor laten lezen van een prentenboek. Leerlingen uit de jongere groepen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. De docent kan zijn tijd nu anders indelen. Er is meer ruimte voor verdieping en voor individuele begeleiding van leerlingen.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..