Alle hens ontdek!

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Een prachtige tijdelijke baan

Achtergrond

Alle hens ontdek!

OA²SE is een onderwijsconcept waarmee thematisch wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Uniek is de eigen invulling  die een leerkracht geeft aan ieder thema: geen kant-en-klare uitwerkingen, maar een sterk fundament waaruit de leerkracht zelf thema’s opbouwt en gestimuleerd wordt aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van leerlingen.

OA²SE bestaat uit twee lijnen. Eén voor de onderbouw ‘Mooi, weer spelen!’ en één voor de bovenbouw ‘Alle hens ontdek’. In de lijn voor de onderbouw worden kinderen van groep 3/4 uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Daarnaast staat in de lijn voor de bovenbouw het onderzoekend en ontdekkend leren centraal. De nadruk ligt hierbij op de samenhang tussen de verschillende vakgebieden, het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en de brede ontwikkeling van kinderen. Beide lijnen sluiten goed op elkaar aan en de aanpak komt, waar mogelijk, overeen. Lees hier meer over OA²SE.

Beredeneerd aanbod

OA²SE brengt wereldoriëntatie, taal, rekenen, onderzoekend & ontdekkend leren en spel bij elkaar. “Door de manier van werken ben je als leerkracht bewust bezig met het aanbieden van betekenisvolle en samenhangende activiteiten op basis van vooraf vastgestelde leerdoelen. Er wordt een rijke leeromgeving gecreëerd. In de klas en door de hele school wordt het thema steeds meer zichtbaar. Daarnaast wordt de omgeving bewust betrokken, denk aan de bakker om de hoek of een opa die vertelt over vroeger. Dit ‘Vette, Veelzijdige Leerveld’ is een bron van informatie en maakt nieuwsgierig. Het levert veel nieuwe spelimpulsen op in de onderbouw en interessante vragen om mee aan de slag te gaan in de bovenbouw, waar wordt gewerkt volgens de fases van de onderzoekscyclus.

Kennis van leerdoelen

Voor een goede uitvoering is kennis nodig van leerlijnen en leerdoelen. Leerkrachten kunnen hiervoor putten uit het overzicht met leerdoelen dat is opgenomen in OA²SE. Deze doelen zijn uitgewerkt door Cedin en gebaseerd op het model voor 21e eeuwse vaardigheden en de leerlijn Digitale Geletterdheid van SLO en het voorstel voor de kerndoelen en eindtermen van Curriculum.nu. Alle leerdoelen zijn geformuleerd vanuit de positie van de leerlingen, oftewel in de vorm van ik-doelen. Hiermee wordt focus aangebracht bij de leerlingen, doordat zij concreet weten wát ze gaan leren.

Hoe het werkt

OA²SE bestaat uit een begeleidingstraject, inclusief een uitgebreide map met materialen. Een begeleidingstraject is altijd op maat. Afhankelijk van de startpositie van het team gaan we aan de slag. We doorlopen samen een volledig thema en indien nodig besteden we extra aandacht aan bijvoorbeeld het inzetten van visuele denkschema’s, peerfeedback, digitale vaardigheden of coöperatieve werkvormen. Een thema loopt altijd van vakantie tot vakantie. Een natuurlijke periode van zo’n 8 weken, waarbij alle tijd is om de diepte in te gaan.

Aan de slag!

Elk thema start met zogenaamde ‘Kom aan boord activiteiten’. Door het betrekken van de omgeving en het geven van interessante en doelgerichte input, worden kinderen enthousiast en nieuwsgierig (gemaakt) voor het thema.

Dit geeft aanleiding om in de onderbouw samen met de kinderen de hoeken, oftewel de ‘Concrete Corners’, in te richten, terwijl het in de bovenbouw onderzoeksvragen van de kinderen oplevert.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..