Cedin behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Cedin behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

PERSBERICHT

Cedin behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Cedin heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling behaald. Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in onderwijsadviesmarkt. Het keurmerk wordt afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Cedin voldoet aan de kwaliteitseisen. Ook heeft Cedin de CEDEO erkenning voor klanttevredenheid behaald. Dit zijn twee voorwaarden om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen.

 

Met het keurmerk wil de branchevereniging onderwijsorganisaties helpen bij het selecteren van de best passende externe partners als het gaat om onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling.

Henk Wilbers directeur van Cedin: “We zijn blij met het behalen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Dit betekent dat onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat ze de beste service, kennis en kwaliteit krijgen wanneer ze met Cedin in zee gaan.”

Meer grip op private partijen die werken in het publieke domein

Het keurmerk is een antwoord op de politieke wens om meer grip te krijgen op de private partijen die werkzaam zijn in het publieke domein onderwijs. Margreet de Vries: “Onderwijsontwikkeling Nederland pleit al langer voor meer regulering als het gaat om private partijen die diensten leveren in het publieke domein. Iedereen kan vandaag nog een onderwijsadviesbureau starten, zonder dat er eisen gesteld worden aan bewezen effectiviteit, continuïteit van de dienstverlening en verankering van de kennis in de onderwijsorganisaties. Voor scholen is het vaak lastig om in het woud van aanbieders de juiste partner te kiezen. Met dit keurmerk willen we scholen daarbij helpen.”

Eisen keurmerk

Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van de opdrachtgevers tevreden is over de dienstverlening van Cedin. Tot slot onderschrijven de leden een aantal leidende principes die vastgelegd zijn in het ledenstatuut van de vereniging. Het keurmerk vervangt het oude keurmerk Onderwijsadvies. Voor het nieuwe keurmerk zijn de criteria rond kennismanagement aangescherpt. Peter IJsenbrant, lead auditor van EIK Certificering: “We vragen van de onderwijsadviesbureaus onder andere om aan te tonen hoe zij kennis blijvend inventariseren, ontwikkelen, delen, toepassen, evalueren en onderhouden. Kennismanagement vraagt tijd, energie en geld, maar is absoluut voorwaardelijk voor succesvolle dienstverlening in deze steeds sneller veranderende en alsmaar complexere wereld van leren en ontwikkelen.”

Over Cedin

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg.  We adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of leerlingenzorg. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengen wij onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.

Over Onderwijsontwikkeling Nederland

Onderwijsontwikkeling Nederland is de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij behartigt de belangen van adviesbureaus die werken binnen het primair, voorgezet en beroepsonderwijs en op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland vormen met elkaar een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk. Onderwijsexperts, organisatiedeskundigen, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen.

In 2022 zijn 18 adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..