Je bent hier: Home / Begeleiding en scholing / Titel

Cursus open inschrijving

Coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s als het gaat om pesten en ander ongewenst gedrag. De coördinator is verantwoordelijk voor een  samenhangend veiligheidsbeleid en daarin specifiek het anti pestbeleid. Naast de verplichting voor scholen om hiervoor een verantwoordelijke aan te stellen (Wet Sociale Veiligheid) wordt pesten en ander ongewenst gedrag ook sneller gesignaleerd en adequaat opgepakt als er iemand binnen de school verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid.

Over de cursus

Deze cursus besteedt aandacht aan alle verantwoordelijkheden die bij de coördinator sociale veiligheid liggen. Naast algemene informatie over pesten, cyberpesten, agressie en geweld zal verdieping plaatsvinden op specifieke vaardigheden die een coördinator  nodig heeft. Er wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op gespreksvoering en specifieke interventies, zoals de steungroepaanpak. Communicatie met ouders en collega’s is ook een onderwerp in de training.

Omdat de coördinator sociale veiligheid ook een taak heeft op het gebied van de monitoring van de beleving van de leerlingen komen verschillende meetinstrumenten aan de orde. De manier waarop dit in de school uitgezet wordt en hoe er verder omgegaan wordt met de signalen is eveneens een onderdeel van de bijeenkomsten.

Inhoud van de cursus

De basiscursus bestaat uit 8 basismodules en is aan te vullen met keuzemodules.

Je wordt bewust van je basishouding in communicatie met kinderen/jongeren, ouders en collega’s. Dit gebeurt d.m.v. oefenen en reflecteren op je eigen handelen, ontvangen van feedback; bijstellen eigen houding en vaardigheden op grond van reflectie en feedback.

Daarnaast gaan we in op het durven/willen/kunnen nemen van verantwoordelijkheid om te signaleren, om aan te pakken/te interveniëren, om aan te spreken en pro actief te worden. Hoe ga je om met de stress die daarbij komt kijken en welke keuzes maak je?

Aantal bijeenkomsten: 2

Je leert hoe je pesten en ongewenst gedrag kunt signaleren en hoe je het signaleren kunt versterken, bijvoorbeeld d.m.v. instrumenten, observaties of interviews. Vervolgens kijken we welke vervolgacties je kunt nemen . Je wordt bewust van je eigen valkuilen t.a.v. signaleren  (blinde vlekken).

Aantal bijeenkomsten: 1

De verschillende fasen van groepsvorming worden besproken. En daarnaast: hoe kun je positieve groepsvorming stimuleren en hoe betrek je leerlingen hierbij? We oefenen in het voeren van gesprekken met groepen. De dagelijkse praktijk en eigen inbreng vormen een bron van inspiratie.

Aantal bijeenkomsten: 1

Verschillende interventies worden besproken. Je leert welke aanpak het meest effectief is in bepaalde situaties. We bespreken interventies die je kunt uitvoeren in het geval van acute pestsituaties of bij agressie en geweld. Aan bod komen onder andere:

 • De steungroepaanpak: een oplossingsgerichte en effectieve manier om acute pesten snel te stoppen
 • Herstelrecht: een pedagogisch model dat je hiervoor kunt gebruiken waarbij leerlingen die een fout maken de kans krijgen dit te herstellen
 • Welke instanties betrek je bij dit soort situaties? Denk bijvoorbeeld aan de politie.

Aantal bijeenkomsten: 2

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen, waarin staat hoe klachten binnen de school worden afgehandeld. Die regeling is bedoeld voor klachten die betrekking hebben op het gebied van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, en pesten. Daarnaast kan er een klacht zijn over begeleiding en beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie enz. Als binnen de eigen organisatie de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. In deze module leer je welke rol de (externe) vertrouwenspersoon speelt binnen de Wet Sociale Veiligheid Scholen. Je weet wat een externe vertrouwenspersoon de melder van een klacht kan bieden en hoe het zit met de geheimhoudingsplicht. Ook weet je welke klachten binnen de eigen organisatie afgehandeld kunnen worden, en bij welke het verstandiger is om de melder te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Aantal bijeenkomsten: 1

De wet Sociale Veiligheid Scholen. verplicht scholen om een sociaal veiligheidsbeleid uit te voeren. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we hoe je een sociaal veiligheidsbeleid opzet en hoe je een implementatieplan schrijft en uitvoert. Waar moet je rekening mee houden en wat zijn de valkuilen?

Aantal bijeenkomsten: 1

Deze module gaat in op het signaleren van pestsituaties en het toepassen van de steungroepaanpak in actuele situaties. De steungroepaanpak is een oplossingsgerichte en effectieve manier om pesten snel te stoppen. Het is een methode die goed werkt, mits het op de juiste manier toegepast wordt. Uitgangspunt van de steungroepaanpak is dat pesten een groepsprobleem is en dat je de groep nodig hebt om dit op te lossen. Hoe kun je de steungroep aanpak effectief inzetten?

Als school ga je op een goede wijze met conflicten om als je dit doet op een manier waarbij leerlingen zich veilig en prettig voelen en waarbij de leerlingen die een fout maken de kans krijgen dit te herstellen. Herstelrecht is een pedagogisch model dat je hiervoor kunt gebruiken. Het helpt je om een positief schoolklimaat neer te zetten. Herstelrecht is niet gericht op straffen, maar op het herstellen van schade na een conflict. Hoe werkt dit in de praktijk?

Er wordt informatie gegeven over signalen van radicalisering. Tevens wordt besproken welke eerste stappen een ieder in ieder geval zou kunnen doen en wat een vervolg kan zijn.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gastdocent.

Hoe ga je om met agressief gedrag en geweld? In deze bijeenkomst worden verschillende manieren besproken om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn als er sprake is van gewelddadige situaties. Wanneer betrek je wie bij dit soort situaties? Denk bijvoorbeeld aan de politie.

Tijdens de begeleide intervisie heb je de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen. Je wisselt ervaringen uit en versterkt je eigen vaardigheden via intervisie. Daarnaast word je begeleid aan de hand van methodieken en vindt verdieping op inhoud plaats daar waar jij het nodig hebt.

DATA BIJEENKOMSTEN
Cursusdata worden in overleg afgestemd.

BIJEENKOMSTEN
De basiscursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en is aan te vullen met keuzemodules.

TIJD
Tijden worden in overleg afgestemd.

BEDOELD VOOR
Mensen die worden aangewezen als coördinator sociale veiligheid in het basisonderwijs.

LOCATIE
De cursus vindt plaats op de door jou aangegeven locatie.

PRIJS
Neem contact met ons op om te tarieven te bespreken.

Na het volgen van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Interesse in deze cursus?

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op  Mijn functie:

  Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze mailingen.

  Ik ontvang graag mailingen over:


  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen over de desbetreffende cursus. Als je aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens ook gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/mailing gericht op jouw interesse.

  Wat is een incompany cursus?

  Een incompany cursus is een groepstraining binnen jouw organisatie, waarvoor je zelf de deelnemersgroep samenstelt. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de cursus worden aangepast aan jullie situatie.

  Cursusleider

  Basismodule 5 – De rol van de externe vertrouwenspersoon – wordt verzorgd door:

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..