Je bent hier: Home / Begeleiding en scholing / Titel

Inspiratiebijeenkomsten

Trends en ontwikkelingen in het onderwijs | 2019 – 2023

Inspiratiesessies voor het nieuwe Schoolplan

Welke trends voor de komende 4 jaar zijn relevant voor het Schoolplan 2019 – 2023? Tijdens de inspiratiesessies voor het nieuwe Schoolplan gaan we in op thema’s als het anders organiseren van je onderwijs met leerpleinen en unitonderwijs, de digitale snel weg naar 2032 en burgerschap en sociale integratie.

 

Inhoud per bijeenkomst

Bijeenkomst 1 - I have a dream: schoolplanontwikkeling met meer eigenaarschap bij leerkrachten

Samen op weg naar de gedroomde toekomst, hoe doe je dat? Deze inspiratiesessie gaat over het vanuit missie en visie uitwerken van lange termijn doelstellingen. De inzet van persoonlijke interesses en kwaliteiten van teamleden en het vormgeven aan het bereiken van doelstellingen door het werken aan een professionele organisatie. Middels metaforen met elkaar in gesprek komen over dromen, daden, kansen, bedreigingen, zwaar weer en mogelijkheden om hóe dan ook steeds weer de volgende stap te zetten. Een handreiking voor een aanpak op schoolniveau.

Datum: woensdag 16 januari 2019
Locatie: Hotel ten Cate, Noordbargerstraat 44 in Emmen
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Deelname: gratis

Bijeenkomst 2 - Burgerschap en sociale integratie

Burgerschap en sociale integratie, een schooleigen inzet bij een vanzelfsprekende opdracht

Niet geleid door de waan van de dag en ook niet geleid door een politieke agenda… De schoolidentiteit en context als leidende kracht bij visievorming! Vanuit zelfonderzoek werken aan het formuleren van een schooleigen visie op burgerschap die meegenomen wordt in het schoolplan. Vanuit die visie kunnen heldere, merkbare en meetbare doelstellingen geformuleerd worden. Alleen dan zijn de volgende stappen te zetten voor een aanpak op maat voor burgerschap en sociale integratie. Een op de school afgestemd programma en een op de leerling afgestemd curriculum. Burgerschap van morgen is burgerschap op maat.

Datum: woensdag 6 februari 2019
Locatie: Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Deelname: gratis

Bijeenkomst 3 - Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek

Anders in gesprek met medewerkers

Het uitgangspunt van een gesprekkencyclus volgens de  methodiek Appreciative Inquiry, oftewel gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek, is een cyclus  die is gericht op eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling  van de leerkracht.

Over waarderend onderzoek

Waar traditionele functionerings-/beoordelingsgesprekken vaak gericht zijn op terugkijken: “je hebt het geweldig gedaan afgelopen jaar” of “het combineren van groep 3 en 4 blijft lastig voor je”, kijk je met een gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek juist vooruit. De gesprekkencyclus gaat niet uit van het oordeel van de leidinggevende, maar van de motivatie van de leerkracht: wat heb je gedaan, waarom gaat dat goed en hoe kun je dat uitbouwen?

Tijdens inspiratiesessie vertellen we meer over de methodiek en werkwijze van een gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek. Hoe pas je dit toe en hoe kun je afstappen van het beoordelen en toch een goed dossier opbouwen? Ook vertellen we meer over de manier waarop waarderend onderzoek bijdraagt aan werkdrukverlaging.

Datum: maandag 11 februari 2019
Locatie: Drachten
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Deelname: gratis

Bijeenkomst 4 - De digitale snelweg naar ‘2032’

 ICT & computational thinking in het  ICT beleidsplan

Deze inspiratiebijeenkomst geeft je concrete handvatten voor het opstellen van je ICT beleidsplan. Dit plan is vaak een aparte bijlage bij het schoolplan. We staan stil bij de verschillende onderdelen die je kunt opnemen  en reiken je een concreet format aan. Ook bespreken we wat er nodig is om draagvlak te creëren voor de uitvoering van het plan. 

Datum: dinsdag 12 maart 2019
Locatie: Drachten
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Deelname: gratis

Bijeenkomst 5 - Leerlandschap en leerpleinen

Onderwijs anders Organiseren, Leerpleinen en Unitonderwijs 

Het traditionele onderwijs, het jaarklassensysteem, blijkt niet de ruimte te bieden die kinderen nodig hebben in deze tijd. Naast het meegeven van een goede uitgebreide basiskennis willen we de kinderen vaardigheden aanleren die passen bij het functioneren in de maatschappij van de toekomst. Wie zijn onderwijs anders durft te organiseren, boekt daar winst op. Voor zowel de leerling als de leerkracht, op cognitief en pedagogisch vlak, waarbij recht wordt gedaan aan verschillen en talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het leren in de 21e eeuw en is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 

Door het doorbreken van het traditionele jaarklassensysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden.  

In deze inspiratiebijeenkomst word je meegenomen in de mogelijkheden in het anders organiseren van je onderwijs, bijvoorbeeld door het werken met leerpleinen en unitonderwijs en taak- en functiedifferentiatie. 

Datum: donderdag 11 april 2019
Locatie: Assen
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Deelname: gratis

Bijeenkomst 6 - Effectiviteit in het onderwijs

Bij de uitvoering van je schoolplan, waar meestal (te) veel in staat, is de volgende vraag van belang: 

Hoe blijf je gefocust op dat wat belangrijk is? 

In de huidige maatschappij, waarin alles binnen ons bereik lijkt te zijn en ook constant bij ons binnen komt via de digitale snelweg, is het een uitdaging om de juiste keuzes te maken tussen datgene wat we willen en moeten doen. Iedereen zal herkennen dat je soms de focus verliest, onrust voelt of geen overzicht meer hebt. 

Digitale mogelijkheden (bijvoorbeeld e- mail of WhatsApp) zijn vaak een bron van afleiding.  Maar het kan ook zijn dat gesprekken met collega’s te veel tijd nemen of er steeds nieuwe punten besproken moeten worden op een vergadering. 

Het is belangrijk om je bewust te worden van wat jou persoonlijk afleidt. Daarna kan je kijken welke tips en mogelijkheden er zijn om dit te verminderen. Deze opmerkzaamheid is te trainen d.m.v. concrete oefeningen.  Wanneer je jezelf bewust bent van jouw ‘afleiders’, kan je ook je team/klas hierin meenemen.  Zowel met de concrete tips, als met het onderzoeken wanneer zij hun focus verliezen. 

Na de inspiratiesessie weet je hoe je jezelf kunt trainen in doelgericht werken. Je krijgt tips en concrete oefeningen mee naar huis om te oefenen.

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Locatie: Groningen
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Deelname: gratis

DATUM
Bijeenkomst 1 – woensdag 16 januari 2019
Bijeenkomst 2 – woensdag 6 februari 2019
Bijeenkomst 3 – maandag 11 februari 2019
Bijeenkomst 4 – dinsdag 12 maart 2019
Bijeenkomst 5 – donderdag 11 april 2019
Bijeenkomst 6 – dinsdag 21 mei 2019

BIJEENKOMSTEN
Er worden 6 inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Je kunt de bijeenkomsten afzonderlijk van elkaar volgen.

TIJD
Van 19.30 -21.30 uur.

BEDOELD VOOR
Iedereen die betrokken is bij het opstellen van het Schoolplan 2019 – 2023.

LOCATIE
De bijeenkomsten vinden op verschillende locaties plaats. Klik hiernaast op ‘inhoud per bijeenkomst’ om de locaties te bekijken.

PRIJS
Deelname is gratis.

Liever op je eigen locatie?

Deze cursus kan ook incompany op je eigen locatie worden gegeven (indien gewenst op maat).

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op
Mijn functie:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze mailingen.

Ik ontvang graag mailingen over:


We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen over de desbetreffende cursus. Als je aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens ook gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/mailing gericht op jouw interesse.

Begeleiding en scholing
Handig handelingsgericht werken met ParnasSys
(Incompany cursus)
Managementtraining
(Incompany cursus)
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw
(Incompany cursus)
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..