Je bent hier: Home / Begeleiding en scholing / Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Ieder kind recht op passend onderwijs

Als je ziet dat een kind in de klas vastloopt in zijn of haar ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de sociale omgang, werkhouding of het leren. Wat heb jij als leerkracht of docent dan bij dit kind in deze klas nodig om het kind te kunnen helpen?

Binnen de leerlingenzorg biedt Cedin onderzoek/diagnostiek en consultatieve leerkrachtbegeleiding. Alleen onderzoeken inkopen kan. Een kind laten testen en daarover advies krijgen ook. Maar de kracht van Cedin is vooral het vaardiger maken van leerkrachten, docenten en zorgcoördinatoren, zodat ze hun zorgstructuur beter op orde krijgen: hoe observeer je en hoe kom je erachter wat er speelt? Maar ook hoe voorkom je dat een kind échte problemen krijgt en wat heb jij als leerkracht of docent nodig om dit kind daarbij te helpen?

Waarom Cedin?

Kritische blik of onderzoek wel nodig is.

Wij doen alleen onderzoek dat leidt tot goede handelingsgerichte adviezen. Wij onderzoeken leerlingen niet om ze een label te kunnen geven. Want de vraag na een onderzoek blijft altijd, en nu? Onze meerwaarde is dat wij op inhoud handvatten en tools kunnen bieden voor leerling, leerkracht of docent. Soms blijkt een onderzoek wel heel zinvol. Dan is het fijn om een orthopedagoog van Cedin dit onderzoek te laten doen. Omdat wij een externe en objectieve partij zijn. Dat is toch heel anders dan de orthopedagoog die ook jouw collega is.

Handelingsgerichte diagnostiek.

We werken volgens de handelingsgerichte diagnostiek (HGD). HGD heeft dezelfde uitgangspunten als het handelingsgerichte werken (HGW) binnen scholen. We werken dus vanuit dezelfde visie en principes: positief, doelgericht, transparant en systematisch. We zetten dezelfde stappen en spreken dezelfde taal. Verslaglegging is daardoor goed navolgbaar.

Betrekken van ouders.

Leerlingenzorg gaat altijd over een onderwijsgerelateerde vraag. Maar bij Cedin werken we in de driehoek kind-gezin-school. Wij vinden dat we een kind niet kunnen helpen zonder naar zijn of haar omgeving te kijken. Daarom vinden wij ook voor leerlingenzorg ouders een belangrijke gesprekspartner. We voeren gesprekken met ouders om ze in hun kracht te zetten hun kind goed te helpen of ondersteunen.

Brede kennis en expertise bij onze orthopedagogen.

Cedin werkt in het onderwijs, de jeugdhulp, dyslexiezorg én leerlingenzorg. Onze orthopedagogen hebben daardoor korte lijnen met collega’s in de dyslexiezorg en jeugdhulp. En ze hebben kennis over leerlijnen, methodes en het leerlingvolgsysteem. Wat zegt deze informatie over het kind in relatie tot zijn of haar ontwikkeling? Onze orthopedagogen kunnen waar nodig een beroep doen op specialistische kennis die Cedin in huis heeft op het gebied van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie, traumaverwerking, NT2, pesten en groepsdynamiek.

Cedin staat voor partnerschap, de vorm waarin we leerlingenzorg bieden maakt niet uit.

Scholen kunnen bulkcontracten bij ons afnemen, maar ook individuele aanvragen doen. Het voordeel van een bulkcontract is dat je als school één orthopedagoog als aanspreekpunt hebt en samen kunt afstemmen wanneer er een leerlingenzorgvraag aankomt. Je hebt zo meer ruimte om samen te werken en procesmatig te werken, wat de kwaliteit ten goede komt. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat schoolbesturen niet alleen in onderzoeken denken, maar preventief bezig zijn. Dat kunnen ze zelf doen maar ook Cedin laten doen. Of we trekken daarin samen op, dat kan ook.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Siska Hummel of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..