Je bent hier: Home / Begeleiding en scholing / Opleiding: Specialist Hoogbegaafdheid

Opleiding

Specialist Hoogbegaafdheid

Zo’n 80-90% van de hoogbegaafde leerlingen kan ‘gewoon’ meedoen in de klas. Met een sterk basisarrangement in de klas kun je hen goed ondersteunen. Tijdens de opleiding ‘Specialist Hoogbegaafdheid’ ontdek je hoe je dat basisarrangement uitrolt in de klas en hoe je kunt differentiëren in instructie van lesstof, tempo en aandacht.

Om ook de overige hoogbegaafde leerlingen te kunnen helpen – die bijvoorbeeld door faalangst of ASS moeilijker aansluiting vinden bij het basisaanbod – gaat de opleiding verder: ook het aanvullend arrangement zul je je meester maken. Met een goed aanvullend arrangement kun je zo een flink deel van de leerlingen met complexere hoogbegaafdheid gewoon in je klas blijven onderwijzen.

Maar, vaak blijft er ook dan nog een groep leerlingen over die ook met het aanvullend onderwijs niet voldoende steun en stimulatie vindt. Tijdens de opleiding leer je hoe je als leerkracht én als school ook de ontwikkeling van die complexere, slimme leerlingen kunt stimuleren. We besteden o.a. aandacht aan probleemherkenning, vroegtijdige inschakeling van externe expertise en goede communicatie tussen alle betrokkenen.

Na de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid ben jij dé expert voor elk slim kind!

Specialist op meerdere niveaus

Tijdens de opleiding kijken we samen naar hoogbegaafdheid op klas-, school- en bestuursniveau. Jouw specialisme is daardoor niet alleen een meerwaarde voor jou en jouw leerlingen, maar óók voor jouw school.

Opbouw van de opleiding

Het basisarrangement

De opleiding Specialist Hoogbegaafdheid start met het vergroten van de kennis een vaardigheden die je nodig hebt om het basisarrangement te kunnen bieden. Ook leer je hoe je vanuit jouw rol als Specialist Hoogbegaafdheid van de school deze kennis en vaardigheden overbrengt naar collega’s en hoe je het bestuur kunt adviseren op het vlak van hoogbegaafdheid.

Je neemt als specialist dus een belangrijke kennis- en adviesrol in op klas-, school- en bestuursniveau!

Het aanvullende arrangement

De opleiding verdiept zich vervolgens in het aanvullende arrangement. In elke groep zitten leerlingen die een aanvullend arrangement nodig hebben; soms kom je met het bieden van de basisaanpak niet verder. Hoogbegaafde leerlingen kunnen belemmeringen hebben die een goede leerontwikkeling in de weg staan, zonder dat er sprake is van een stoornis, bijvoorbeeld ASS-problematiek. In zulke gevallen is er sprake van een verkeerde match tussen leervraag en onderwijsaanbod. De oplossing hiervoor moet hiervoor bij voorkeur binnen de school gevonden worden.

Tijdens de opleiding leer je hoe je aanvullende ondersteuning kunt bieden en kunt omgaan met leerlingen met:

 • mentale belemmeringen: zelfbeeld, faalgevoel, risicomijdend.
 • sociale belemmeringen: aanpassing, ontduiken, groepsdruk.
 • leerstrategische belemmeringen: leerfrustratie, executieve en metacognitieve vaardigheden.
Complexe zorg

Na de basis- en aanvullende arrangementen komt de overstap naar complexe zorg aan de orde. Hoe help je hoogbegaafde kinderen die bijvoorbeeld asociaal gedrag vertonen? En hoe ondersteuning je leerlingen die last hebben van langdurige motivatieproblemen?

Tijdens de opleiding gaan we aandachtig in op:

 • het herkennen van complexere cases
 • bij welke problematiek je als leerkracht externe zorg inschakelt.
 • hoe je de taken en verantwoordelijkheden afbakent tussen kind, ouder(s), de externe hulpverlening en jou als leerkracht.

Aan de slag

Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg.

Tot slot ontwikkelt iedere deelnemer zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plusklas of een plan voor het coachen van collega’s bij het maken van een passend aanbod.

Inspirator & motivator

Na de opleiding ben jij dé inspirator en motivator van jouw school op het gebied van hoogbegaafdheid. Je bent in staat het basisarrangement voor hoogbegaafde leerlingen op te zetten in jouw klas en kunt met jouw kennis en kunde collega’s ondersteunen, zodat ook hun vaardigheden worden vergroot. Je weet ook jouw kennis omtrent het aanvullende arrangement op klas- en schoolniveau in te zetten en wijkt tijdig uit naar externe hulp als je ziet dat leerlingen daar behoefte aan hebben.

Modules

De opleiding is opgebouwd rondom vier modules:

Module 1 – De eerste stap naar kennis vergroting
Module 2 – Praktisch handelen
Module 3 – Leren leren en onderpresteren
Module 4 – Hoogbegaafd en dan de zorg

Contacturen

De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten. De contacturen zijn als volgt verdeeld:

 • 1 x introductiebijeenkomst. Bespreken van doel en werkwijze.
 • 12 x inhoudelijke bijeenkomsten
 • 1 x begeleidende intervisie
 • 2 x werkstuk presentatie
Begeleide intervisie
 • De docent komt twee keer langs bij iedere deelnemer, per bezoek komen er twee deelnemers mee. Per drietal vinden er dus 6 bezoeken plaats.
 • Totaal 6 bijeenkomsten
 • Feedbackcontact op portfolio’s en werkstuk

Totaal aantal contacturen: 106 uur

Zelfstudie

Zelfstudie bestaat uit:

 • Literatuur
 • Portfolio beschrijven
 • Eigen onderzoek naar aanvullende literatuur
 • Uitwerking praktijkopdrachten
 • Opzet, uitwerken en presenteren werkstuk

Totaal aantal uren zelfstudie: 205 uur

Video: Jan Kuipers over de opleiding Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid

Oud-deelnemers over de opleiding

“Wat ik echt sterk vind aan de opleiding is de manier waarop de bijeenkomsten zijn opgezet. Afwisseling tussen theorie en praktijk, reflectie op eigen ontwikkeling, met anderen je ontwikkeling op de verschillende gebieden delen. Dit zorgt niet alleen voor kennisoverdracht maar ook voor persoonlijkheidsontwikkeling en een andere manier van denken over.

Verder is het bijhouden van een portfolio ook erg goed om op je eigen ontwikkeling en competenties te reflecteren en ook een beter zicht te krijgen (door de praktijkopdrachten) op de ontwikkelingen op je school.”

 

“De positie als specialist binnen de school wordt gaandeweg sterker door alle input die je krijgt. De opdracht om kennis te delen binnen de school geeft ook verrijking aan de school.”

BIJEENKOMSTEN
Deze opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten en 6 praktijk- /uitwisselingsbijeenkomsten.

TIJD
Locatie Drachten: 9:00 tot 13:00 uur.

BEDOELD VOOR
Leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het basisonderwijs.

PRIJS
€ 3.500,- per persoon, inclusief alle lesmaterialen, het handboek Hoogbegaafdheid en een uitgebreide reader.

LOCATIE
Cedin, Lavendelheide 21, Drachten

DATA EN LOCATIES

Alle opleidingsdagen vinden plaats op een dinsdag.

Startbijeenkomst: 10 september 2019

Module 1 
Bijeenkomst 1: 1 oktober 2019
Bijeenkomst 2: 15 oktober 2019
Bijeenkomst 3: 12 november 2019

Module 2
Bijeenkomst 1: 26 november 2019
Bijeenkomst 2: 7 januari 2020
Bijeenkomst 3: 21 januari 2020

Intervisie: 4 februari 2020

Module 3
Bijeenkomst 1: 3 maart 2020
Bijeenkomst 2: 17 maart 2020
Bijeenkomst 3: 31 maart 2020

Module 4
Bijeenkomst 1: 14 april 2020
Bijeenkomst 2: 12 mei 2020
Bijeenkomst 3: 26 mei 2020

Slotdag 1: 9 juni 2020
Slotdag 2: 23 juni 2020

Liever op je eigen locatie?

Deze opleiding kan ook incompany op je eigen locatie worden gegeven (indien gewenst op maat).

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op

Mijn functie:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze mailingen.

Ik ontvang graag mailingen over:


We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen over de desbetreffende cursus. Als je aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens ook gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/mailing gericht op jouw interesse.

Begeleiding en scholing
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong (Incompany cursus)
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen (Incompany cursus)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid (Incompany cursus)

Na het afronden van deze opleiding kun je register-lid van de LBSB worden. 

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..