Gratis download: Checklijst kwaliteit NT2-onderwijs

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Gratis download: Checklijst NT2-onderwijs

Inspiratie

Gratis download: Checklijst NT2-onderwijs

Steeds vaker krijgen scholen te maken met leerlingen voor wie Nederlands een nieuwe taal is: Nederlands als tweede taal. Het leren van een taal kost tijd en hangt samen met de kwaliteit van het taalaanbod. Effectief NT2-onderwijs vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van leerkrachten, intensivering van het taalaanbod en het afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften en
taalachtergronden van deze leerlingen.

Scholen die te maken hebben met NT2-leerlingen moeten dus goed nadenken over het (taal)aanbod. Dat is belangrijk voor de kansengelijkheid en sociale aansluiting. Ook voor de leerkracht is het prettig dat deze leerlingen zo veel en zo goed mogelijk mee kunnen met de reguliere groep.

Deze gratis download bevat een checklijst met items gericht op het bieden van effectief taalonderwijs aan NT2-leerlingen. De checklijst is opgebouwd volgens het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003), een denkmodel voor curriculumontwikkeling. Dit model bevat 10 beleidsonderdelen die op elkaar afgestemd dienen te worden. Het spinnenweb is ook een metafoor: als de beleidsonderdelen onderling niet op de juiste spanning staan, is het web niet effectief.

De checklijst kan gebruik worden om het huidige onderwijs te evalueren door elk item te scoren met ja of nee. De checklijst kan ook gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over effectief NT2-onderwijs én kan de onderlegger zijn voor het formuleren van NT2- of taalbeleid.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..