Handelingsgericht werken 2.0

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Handelingsgericht werken 2.0

Achtergrond

Handelingsgericht werken 2.0

Aan het einde van het schooljaar kijk je naar de informatie die je collega heeft aangeleverd over jouw nieuwe klas. Je ziet dat er in de nieuwe groep vier hoogbegaafde kinderen, twee kinderen met kenmerken van ADHD en twee kinderen met een leerachterstand zitten. Je wilt deze kinderen graag in hun ondersteuningsbehoeften voorzien, maar vraagt je af hoe je dit gaat bolwerken.

Met de invoering van Passend Onderwijs wordt er meer en meer een beroep gedaan op het vermogen van de leerkracht om het onderwijs aan te passen aan kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag. De vraag is echter hoe je dit op een systematische en effectieve manier kunt doen zonder het oog te verliezen voor je ‘grote groep’. Handelingsgericht werken 2.0 is een werkwijze waarbij je systematisch werkt aan het vormgeven van passend onderwijs.

Hoe pak je dit aan met formatief werken?

In de kern staat HGW 2.0 voor formatief werken. Dit betekent dat je cyclisch werkt door eerst te bepalen wat realistische doelen zijn voor de kinderen in je klas. Op basis van toetsanalyses en informatie uit observaties en gesprekken, breng je vervolgens in kaart wat een kind nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Deze informatie gebruik je om een plan te maken waarin een beredeneerd aanbod beschreven wordt.

Dit plan is geen vaststaand feit en zal tijdens de uitvoering aangepast worden. Het kan namelijk zo zijn, dat jij of het kind (of zijn/haar ouder) merkt dat er iets veranderd moet worden. Het kind kan zich bijvoorbeeld toch sneller ontwikkelen dan verwacht, waardoor het geplande onderwijs niet goed aansluit bij zijn/haar behoeften. Aan het einde van een periode evalueer je of de doelen bereikt zijn, of ze bijgesteld moeten worden of dat nieuwe doelen geformuleerd kunnen worden. Voor het slagen van dit gehele  proces is het belangrijk om in de eerste plaats het kind zelf en daarnaast de ouders en je collega’s te betrekken. Immers, een heleboel ogen en oren zien en horen meer dan die van jou alleen!

Tip

Kijk niet naar verschillen in onderwijsbehoeften, maar kijk vooral naar de overeenkomsten in wat kinderen nodig hebben om hun doelen te bereiken. Denk aan het structureren van de dag, inzet van de timetimer, taken op het bord: niet alleen ‘ADHD-kinderen’ hebben dat nodig, er zijn meer kinderen die daar baat bij hebben om hun doelen te kunnen halen.

 

Meer weten over formatief werken?

Neem contact op met Beja Koops.

Meer weten over Handelingsgericht werken 2.0?

Neem contact op met Mirjam Oosterman.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..