Interim-directeur van een basisschool

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Interim-directeur van een basisschool

Achtergrond

Interim-directeur van een basisschool

Een prachtige tijdelijke baan!

Interim professionals van Cedin lopen al jaren mee in het onderwijs. Zij brengen een schat aan ervaring met zich mee vanuit hun functie als specialist bij Cedin. Piers van der Sluis vertelt over zijn tijdelijke baan als interim-directeur op basisscholen in het noorden van Friesland.

Ik ben een aantal keren als interim-directeur aangesteld. Het is een buitengewoon interessante baan om tijdelijk te doen. Ik ben zelf jarenlang directeur geweest van een éénpitter en werk nu 7 jaar bij Cedin als taal-/leesspecialist en specialist kwaliteitszorg. Die combinatie zorgt ervoor dat ik het interimschap goed kan uitvoeren en dat ik zelfs nog extra kennis en kunde meebreng als het gaat om taal, lezen en kwaliteitszorg. De teams waar ik mee gewerkt heb, hebben daar gretig gebruik van gemaakt.

De eerste dagen

Wanneer je als interm-directeur start op een nieuwe school zijn de eerste dagen over het algemeen hectisch. De schoolzaken lopen gewoon door zoals altijd, maar jij valt daar met je neus nieuw in. Je moet snel beslissingen kunnen nemen over zaken waar je op dat moment nog niet alle ins en outs van weet. Dat doe je vooral vanuit ervaring en op je gevoel.

Ik denk dat het voor een school heel prettig is als organisatorische zaken, zoals nieuwsbrieven, gymtijden, overblijven, vergaderingen, stagiaires enzovoort, gewoon door blijven lopen. Je mag dan ook van een interim-directeur van Cedin verwachten dat hij snel inzicht heeft in de schoolorganisatie en eventueel maatregelen neemt waar knelpunten liggen.

Sfeer, communicatie en cultuur

In mijn optiek zijn de contacten, sfeer, communicatie  en cultuur voor een school heel bepalend. Ik ga daarom altijd met deze aspecten aan de slag. Dat betekent dat ik vooral zichtbaar ben op de dagen dat ik op de school ben. Zichtbaar voor ouders, voor kinderen en collega’s. Om te voelen en te proeven wat er speelt, ga ik meteen in overleg met de OR en de MR en ga ook zo snel mogelijk de klassen in voor korte bezoeken. Kortom alle antennes gaan uit om de school te ervaren en te leren kennen om er mijn voordeel mee te doen. Het mooie is dat je als buitenstaander, zonder historie op de school, makkelijk datgene kunt benoemen wat je ziet. Vaak zijn dat al grote eye-openers voor een schoolteam, die ze zelf niet eens meer opmerken.

Ik probeer altijd een stukje cultuur neer te zetten. Zo was er op één van de scholen veel ruzie op het plein in de ochtendpauzes. Daarnaast zagen de leerkrachten elkaar niet zoveel; iedereen kwam ’s morgens binnen en ging meteen naar zijn klas. In de eerste week heb ik met het team de afspraak gemaakt dat we met z’n allen in de kleine pauze buiten koffie zouden drinken, als de kinderen ook buiten waren.  Dit gaf een groots effect! Er was veel meer contact tussen de teamleden, veel meer informeel overleg dat niet meer in de vergaderingen hoefde plaats te vinden en het belangrijkste: een veel betere sfeer op het plein onder de kinderen. Het werd al snel een moment voor de leerkrachten om het gedrag van hun leerlingen in vrijere situaties te observeren.

Duidelijkheid

Vanaf dag één is duidelijkheid naar alle actoren in de school een groot goed. Wanneer ben je als interim-directeur aanwezig op de school? Wanneer ben je wel en niet aanspreekbaar? In welke vergaderingen worden welke leerkrachten verwacht? En wat ga je wel en niet oppakken in de periode dat jij aan de school verbonden bent? Je taken afbakenen dus. Ik heb gemerkt dat deze duidelijkheid veel rust in de school brengt en dat collega’s goed snappen dat jij niet op alles in kunt gaan.

Het onderwijs in de school

Het is vaak het moeilijkst om gedurende de korte periode dat je op een school bent, een impuls te geven aan het onderwijs. Afhankelijk van je opdracht en het aantal dagen dat je op een school werkzaam bent, kun je uiteraard meer of minder invloed uitoefenen op het onderwijsleerproces.

De combinatie van mijn specialisatie op het gebied van taal en lezen en het interimschap zijn echter van grote waarde. Mijn kennis als taal-/leesspecialist krijgt de school er als het ware gratis bij. De teams waar ik mee gewerkt heb, hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Zo heb ik op een school, samen met het team, in korte tijd een hele slag gemaakt om de kwaliteit van het woordenschatonderwijs te verbeteren. Omdat ik twee dagen per week aanwezig was, konden we tot echte implementatie van vernieuwingen komen.

In het algemeen kun je zeggen dat het voor een school van grote waarde is als er, door wat voor omstandigheden dan ook, geen directeur is en er een tijdelijke oplossing gevonden kan worden  in de vorm van een interim-directeur. Mijn interim-collega’s en ik komen “vers” in de school en zijn in staat is om snel de context van de school te analyseren. We durven op basis van die analyse knopen door te hakken en een lijn uit te zetten waar wel en niet aan gewerkt gaat worden. Ik vind het een prachtige tijdelijke baan en doe het met heel veel plezier!

 Meer weten?

Bekijk de pagina Interim professionals voor het onderwijs of neem contact op met Jaap Kramer. Telefoon: 06 – 123 43 712, e-mail: j.kramer@cedin.nl

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..