Lútsen Renema over zijn functie als interim Algemeen Directeur bij OPO Furore

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Lútsen Renema over zijn functie als interim Algemeen Directeur bij OPO Furore

Achtergrond

Lútsen Renema over zijn functie als interim Algemeen Directeur bij OPO Furore

Door het plotselinge uitvallen van de algemeen directeur zag het bestuur van OPO Furore zich genoodzaakt een interimmer te vinden die op zeer korte termijn kon beginnen. Lútsen Renema, adviseur bij Cedin, voldeed aan die voorwaarde en ging gedurende twee jaar bij het bestuur aan de slag. “Het ziekteverzuim is in deze twee jaar aanmerkelijk gedaald mede door de interventies van Lútsen. Hij heeft met de directeuren het strategisch beleid voor 2015-2019 uitgezet, iets wat voor het directieteam nieuw was en als positief is ervaren.”

OPO Furore is een schoolbestuur voor primair onderwijs in Friesland met 23 scholen, crica 300 personeelsleden en ongeveer 2900 leerlingen. Lútsen vertelt over zijn tijd bij OPO Furore:

De functie van algemeen directeur is een veelomvattende. Je bent verantwoordelijk voor het strategische beleid van de stichting, de begroting, de jaarrekening en je vertegenwoordigt het bestuur op regionaal en landelijk niveau. Het leidinggeven aan de stichting en de directies is een belangrijk onderdeel in kader van de gesprekkencyclus, evenals het bezoeken van de scholen en het aansturen van de dagelijkse gang van zaken op het ondersteuningskantoor. En niet in de laatste plaats ben je als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen.

Korte termijn onderwerpen

Omdat het bestuur er vanuit ging dat de algemeen directeur snel terug zou keren, heb ik mijn werkzaamheden daar op ingesteld. Door vooral de focus te leggen op korte termijn zaken die geregeld moesten worden, dus de “going concern” gedachte uit te voeren. Na een aantal maanden werd duidelijk dat het terugkeren van de algemeen directeur niet realistisch was. Dat heeft de inhoud van mijn werkzaamheden aanmerkelijk veranderd.

Projecten waarbij ook andere besturen en gemeenten betrokken waren, kwamen op mij af. Om een aantal voorbeelden te noemen:

  • In verband met dalende leerlingenaantallen in een aantal dorpen werden samenwerkingsscholen voorbereid
  • In één van de gemeenten werd een onderzoek gestart naar de spreiding van kindvoorzieningen in dorpen waarbij ook de positie van de scholen werd betrokken
  • Ontwikkeling van Brede Scholen en IKC’s
  • De samenwerking van besturen voor speciaal onderwijs in de regio

Sturen op kwaliteit

Bij OPO Furore wordt hard en met veel inzet en creativiteit gewerkt. In het verleden heeft dat er echter nog niet toe geleid dat alle scholen een basisarrangement van de inspectie hebben gekregen. Het sturen op kwaliteit richting het basisarrangement is in de loop van mijn interimschap daarom een speerpunt geworden. En met resultaat; nagenoeg alle scholen hebben het predicaat basisarrangement verkregen.

Strategisch beleidsplan

Ik heb een initiërende rol gespeeld in het evalueren van het strategisch beleidsplan en het maken van een nieuw plan, dit werd tot nog toe niet gedaan. Samen met de directeuren en de staf heb ik een strategisch beleidsplan gemaakt met hierin ambities op het terrein van samenwerking, kennisdeling, innovatie, etcetera. Een koers waar binnen de scholengroep dringend behoefte aan was.

Het schoolbestuur heeft het onderdeel innovatie direct opgepakt door aan te sluiten bij het Next Level project (werken aan gepersonaliseerd leren en ict in het onderwijs, ook in relatie met krimp) in Friesland: vier scholen van het schoolbestuur doen mee als kartrekkers van de scholengroep.

Interne auditing

Tevens heb ik bijgedragen aan een systeem voor (interne) auditing: alle scholen worden in een bepaalde periode bezocht door auditoren bestaande uit directeuren van de scholengroep, soms aangevuld met directeuren van andere schoolbesturen die een opleiding auditor volgen.

Coby Beerda-Hoogeveen, voorzitter Raad van Beheer Stichting OPO Furore, over de samenwerking met Lútsen:

“Ik heb Lútsen Renema ervaren als een daadkrachtige leidinggevende. Hij kwam bij OPO Furore toen er een aantal veelomvattende onderwerpen lagen, zoals een aantal zwakke scholen, veel krimp en pogingen tot het opzetten van samenwerkingsscholen tussen Furore en PCBO Smallingerland en de samenwerking met speciaal onderwijs. Lútsen heeft zichzelf snel ingewerkt en heeft allerlei acties ondernomen om de scholen weer op groen te krijgen. Daarbij zijn ook personele ingrepen noodzakelijk geweest. Het ziekteverzuim is in deze twee jaar aanmerkelijk gedaald mede door de interventies van Lútsen. Hij heeft met de directeuren het strategisch beleid voor 2015-2019 uitgezet, iets wat voor het directieteam nieuw was en als positief is ervaren.”

Lútsen: Ik kijk terug op twee mooie jaren van interimschap als algemeen directeur waar ik aan vele onderwerpen heb mogen meewerken: op strategisch en tactisch niveau en soms ook op operationeel niveau. De ervaring die ik als adviseur en als interimmer bij voorgaande klussen namens Cedin heb opgedaan kwamen goed van pas in deze twee jaar. Vanuit mijn functie bij Cedin heb ik bijvoorbeeld ruime ervaring met het uitvoeren van assessments in het onderwijs. Deze deskundigheid heb ik volop kunnen inbrengen bij het werven en selecteren van nieuwe directeuren op een viertal scholen.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..