Met OA²SE krijgt de ontwikkeling van het team én de kinderen een zetje!

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Iedereen met plezier naar school

Artikel

Met OA²SE krijgt de ontwikkeling van het team én de kinderen een zetje!

OA²SE is een concept waarmee je het onderwijs op een andere manier kunt vormgeven in de kinderopvang en school. Thematisch ga je aan de slag met 21eeeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, spel maar ook onderzoekend en ontdekkend leren komen bij elkaar. Basisschool De Horizon in Amstelveel is ook gaan werken met OA²SE. We spraken directeur Marijke Stenger hierover: 

Marijke Stenger

“Wij willen onze kinderen de kans geven om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Met een hele stevige aanpak voor rekenen en taal. Want dat is de deur naar de toekomst. Maar met alleen rekenen en taal kom je er niet. Om later te kunnen werken heb je ook andere vaardigheden nodig: bijvoorbeeld kunnen overleggen, samenwerken en plannen. Het leek ons mooi om met wereldoriëntatie deze vaardigheden breder aan bod te laten komen. Hoe kan je kinderen motiveren om te leren en hoe kan je executieve vaardigheden beter leren? We zochten een manier om leerlingen én leerkrachten te motiveren, zodat het geleerde beklijft. OA²SE is een heel mooi instrument voor het rijke leren.”
 

Verbeteren van leerkrachtvaardigheden 

“Vaardigheden van leerkrachten zoals samen leren en samenwerken verbeteren de kwaliteit van het onderwijs. Dat heeft meegespeeld in de uiteindelijke keuze voor OA²SE. Met OA²SE vindt er een stukje bijscholing plaats. OA²SE biedt namelijk handvatten om leerkrachtvaardigheden te verbeteren. Deze vaardigheden zetten leerkrachten in tijdens het thematisch werken, maar ook tijdens de reguliere vakken zoals begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast geeft werken met OA²SE veel saamhorigheid in het team. We zijn samen hiermee bezig en daardoor ook in staat om werk te kunnen verdelen. Het is wel goed te noemen dat OA²SE voor ons hele team een keuze is geweest op basis van wat wij als school voor visie hebben op onderwijs. Dat is een voorwaarde voor het laten slagen ervan.” 

Thematisch werken

“Met OA²SE kan je vakoverstijgend en thematisch werken. Dit is ons eerste schooljaar waarin we dat doen. We hebben nu aan één thema gewerkt: de Olympische Winterspelen. De hele school was er vol van! 

In de bovenbouw organiseerden we een ‘schaatswedstrijd’.  Het enige dat we nodig hadden waren rugnummers en vlaggen van de landen die mee deden. Tijdens de wedstrijd was er een jury én een dopingarts. De nieuwsgierigheid van onze leerlingen naar doping en wat dit met je lijf doet was ongekend.  

In de onderbouw hadden we het over de opening van de Olympische spelen. Leerkrachten namen sportattributen mee: ijshockeystick, snowboard, kunstschaatsen. Welke sport doen zij? We hadden een aantal sporten uitvergroot waaraan Nederlanders meededen. Zoals schaatsen en skeleton. Deze wedstrijden keken we ook. Een ieder leerde er voor zichzelf wat van. De één was bezig met de wedstrijdtijden, de ander was juist geïnteresseerd in de verschillende vlaggen en landen die daar dan bij horen. Kleuters waren druk in de bouwhoek met het bouwen van springschansen. Ze bouwden dit na en lieten skiërs naar beneden komen.  

Onderwijsinhoudelijke doelen koppelden we vervolgens aan al deze activiteiten. Veel was voorbereid, een aantal dingen ontstonden. Het mooiste compliment is dat leerkrachten, kinderen én ouders vragen wanneer we weer met een thema gaan werken. We hebben de volgende thema’s al bedacht: ‘We gaan op reis’ en ‘Wij vieren feest’. We kunnen niet wachten om hiermee aan de slag te gaan.” 

Begeleiding op maat 

Over het algemeen duurt een OA²SE begeleidingstraject twee jaar waarin intensieve begeleiding door middel van scholing en coaching (begeleiding op de werkvloer) plaatsvindt. Het jaar daarna kun je verdiepen op onderdelen. Ook daarvoor is scholing en begeleiding op de werkvloer nodig. De praktijk laat zien dat bijvoorbeeld het samen met een onderwijsadviseur voorbereiden van tenminste twee thema’s goed werkt.

Goed om te weten is dat onze begeleiding bij dit proces altijd is toegespitst op de specifieke situatie in jouw school en jouw team. De ambities die je als school hebt, bepalen de intensiteit van het begeleidingstraject. Samen bepalen we de richting die het beste past bij daar waar de school nu staat in haar ontwikkeling. We monitoren voortdurend hoe het invoeren van OA²SE verloopt, hoe vlot het tempo van de begeleiding kan en mag zijn, waar je in de praktijk tegenaan loopt en hoe je OA²SE passend bij jouw school het best kunt vormgeven.

Eigenaarschap terug bij de leerkracht 

We geven bij OA²SE allerlei materialen die je helpen een thema op te bouwen. We hebben ook veel voorbeelden van materialen waar scholen mee gewerkt hebben de afgelopen jaren. We adviseren je om vooral gebruik te maken van de bronnen / methoden die je al in huis hebt. OA²SE heeft als doel eigenaarschap terug te geven aan leerkrachten: je kunt er dus van maken wat je wilt! Dat is echt een kans die je met een methode niet hebt.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..