Passende Perspectieven Rekenen

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Passende Perspectieven Rekenen

Achtergrond

Passende Perspectieven Rekenen

Als 1F niet haalbaar is…

In 2010 is het Referentiekader Taal en Rekenen bij wet vastgelegd. Het referentiekader Rekenen voor PO beschrijft een streefniveau (1S) en een fundamenteel niveau (1F). In grote lijnen kan gesteld worden, dat leerlingen die doorstromen naar VMBO-T, Havo en VWO minimaal het streefniveau moeten beheersen om een goede overstap te maken naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die doorstromen naar VMBO-BB en VMBO-KB geldt voor een goede aansluiting een beheersing van minimaal het fundamentele niveau.

Er zijn leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school en/of ouders, het referentieniveau 1F niet halen op 12-jarige leeftijd. Dan kan het nodig zijn om keuzes te maken in het leerstofaanbod. SLO heeft in het project Passende Perspectieven een uitwerking van de referentieniveaus gemaakt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op de site van SLO vind je een wegwijzer, de 3 leerroutes, bijbehorende doelenlijsten en profielschetsen. Deze 3 leerroutes zijn opgesteld voor het primair onderwijs. Daarnaast biedt het overzicht Differentiatieschema referentieniveaus houvast bij het op- of afstromen van leerlingen.

Uitwerkingen van de Passende Perspectieven per methode

Voor de diverse rekenmethoden zijn uitwerkingen van de Passende Perspectieven gemaakt. Hoewel deze uitwerkingen onderling verschillen, geldt voor de meeste methoden dat er overzichten op opgaveniveau beschikbaar zijn per blok, week en les waarin aangeven wordt wat Passende Perspectieven aanraadt voor leerroute 1, 2 en 3. De doelenlijst van SLO is hierbij als uitgangspunt gebruikt.

Let op! De uitwerkingen zijn daarmee geen routeboekjes omdat ze niet beschrijven welke doelen de leerling op welk moment moet beheersen. Deze doelen zullen, vanuit de leerlijn, moeten worden afgestemd op de rekenvaardigheid van de leerling en worden beschreven in het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.

Uitwerkingen

De meeste nieuwe rekenmethodes hebben passende perspectieven verwerkt in hun methode. Hieronder vind je een aantal uitwerkingen:

  • De algemene handleiding van Alles telt Q vind je hier:  algemene-handleiding-passende-perspectieven en de uitwerking vind je in dit Excel document: passende-perspectieven
  • In Pluspunt 4 en WIG 5 zit Leerroute 1 verwerkt in de methode. Rekenroute is een complete leerlijn voor passende perspectieven voor  Leerroute 2 en 3.
  • Bekijk hier de uitwerking Passende Perspectieven van Pluspunt 3 en WIG 4.
  • In Getal en Ruimte zitten de passende perspectieven verwerkt in de niveaulijn.
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..