Verandering heeft tijd nodig

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Voor elke school iets anders organiseren

ARTIKEL

Over anders organiseren van het onderwijs

Steeds meer scholen stappen af van het traditionele onderwijs om het onderwijs op hun school anders te organiseren. Ingegeven vanuit urgentie zoals krimp, lerarentekort of exponentiele groei. Of omdat er een duidelijke pedagogische en onderwijskundige visie van de school is. Cedin begeleidt teams bij het anders organiseren van het onderwijs. Met een aantal artikelen en praktijkvoorbeelden nemen we je mee in de kracht van anders organiseren.

Veel leesplezier.

Verandering heeft tijd nodig

Het anders organiseren van je onderwijs is een proces dat je als schoolteam samen doorloopt. Het  zorgt ervoor dat je met elkaar één school wordt met betrokken mensen. Je bent samen verantwoordelijk voor de toekomst van de kinderen en gezamenlijk stel je vast op welke manier je daar als school aan gaat bijdragen. Het proces naar het anders organiseren van je onderwijs raakt iets in mensen. Het zorgt voor professionaliteit, er ontstaat creativiteit en het levert mooie gesprekken op. Door het onderwijs anders te organiseren kun je vervolgens veel meer het kind centraal stellen, zodat kinderen meer uitgedaagd en betrokken worden bij het onderwijs en bij hun eigen ontwikkeling.

Ilse ter Horst, meerscholendirecteur t’ Kompas in Dedemsvaart en de Prinses Margriet school in Balkbrug:
“Leerkrachten zijn vaak heel praktisch ingesteld. Dat kan een valkuil zijn. Want met anders organiseren kijk je steeds naar de waarom-vraag: waarom willen we dit? Welk effect willen we bereiken en wat hebben onze leerlingen eraan? Ik gun iedereen zo’n proces, want het gaat over de kwaliteit van het onderwijs bij jou op school. Weten dat je met de juiste dingen bezig bent, passend bij jouw school, jouw team en jouw leerlingen.”

Verbanden
Als je te snel concreet wordt in de verandering die je wilt aangaan, betekent dit automatisch dat je met de korte termijn bezig bent. Leerkrachten horen graag zo snel mogelijk wat ze moeten doen en waarmee ze aan de slag gaan. Maar daarmee doen we het proces van anders organiseren tekort. En komen we er gaandeweg achter dat bepaalde elementen niet in balans zijn.

Nico Woudwijk, onderwijsadviseur Cedin: “Gebaseerd op het spinnenweb van Van den Akker is het mooi om met het team de samenhang tussen de verschillende elementen van dit spinnenweb naar boven te krijgen. Ter illustratie: Op welke manier wil het team leerdoelen inzichtelijk maken? Gaat het team werken vanuit een methode, dan worden ze ontzorgt. Maar de kans dat leerkrachten dan leerdoelen aanpassen aan de groep of de individuele leerling is kleiner. Dat heeft consequenties op bijvoorbeeld tijd. En als bijvoorbeeld groep overstijgend werken binnen een bepaald vak niet voor elke leerkracht een leerdoel is, heeft het ook consequenties voor welke keuzes een leerkracht moet maken.”

Willem Zuiderveld, directeur Damiaanschool Zeist:
“Leerlingen moesten heel erg wennen dat ze door verschillende leerkrachten instructie kregen. Wij kwamen er zodoende achter hoe belangrijk klassenmanagement eigenlijk is. We moesten hele goede afspraken maken en hebben hiervan geleerd dat de afspraken op één lijn moeten liggen binnen je leerjaar. Door de regels en manier van werken af te stemmen werd het vervolgens voor veel leerlingen eenvoudiger om naar de andere groep te gaan voor instructie.”

De route van anders organiseren: heel verhelderend
Om in het begin van het traject anders organiseren tot eenzelfde beeld te komen kan voor schoolteams een hele uitdaging zijn. Maar het is ook een mooie uitdaging, want het betekent dat je als team echt in gesprek gaat over hoe je het onderwijs ziet. Hoe wil je zijn als leerkracht? Wat voor school ben je? Waar werk je naartoe? Je kan als school alle kanten op. Het betekent vaak ook dat teams dingen moeten loslaten. Dat is heel lastig want mensen houden het liefst vast aan het vertrouwde. Dat heb je altijd met volle overgave gedaan. Het is goed om te beseffen dat anders ook goed kan zijn en misschien nog wel beter. Het hoeft bovendien ook niet in één keer helemaal anders. Met het traject anders organiseren zet je kleine maar waarneembare stappen. Dat maakt dat de verandering al plaatsvindt terwijl je dit misschien zelf nog niet in de gaten hebt.

Ilse ter Horst, meerscholendirecteur t’ Kompas in Dedemsvaart en de Prinses Margriet school in Balkbrug:
“Als je het traject van anders organiseren aangaat met je school, is het erover hebben met elkaar heel belangrijk. De veranderbereidheid was er binnen het team vanaf het begin. Maar wat er precies uit zou komen wisten we natuurlijk niet. Leerkrachten moeten ook ruimte krijgen om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Ook met onze leerlingen hadden we het er structureel over als we dingen anders gingen doen.”

Begeleidingstraject Op weg naar het anders organiseren van je onderwijs

Verkent jouw school de mogelijkheden om het onderwijs anders te organiseren? Onze adviseurs begeleiden de school daar graag bij. Je leest hier meer over de inhoud van dit traject.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..