Voor gemeenten: Juist kiezen voor vooruitgang

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Juist kiezen voor vooruitgang

Voor gemeenten

Juist kiezen voor vooruitgang

De plannen van het Nationaal Programma Onderwijs vragen in korte tijd veel van kinderopvang, scholen en gemeenten. Inmiddels heeft u als gemeente samen met kinderopvang en scholen de urgentie binnen uw gemeente bepaald en gaat u aan de slag met gekozen aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling.

Onze experts kunt u inzetten voor het uitvoeren van een objectieve 0-meting. Wij verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens en monitoren welk effect de gekozen plannen hebben. Zo bent u verzekerd van een juiste verantwoording van uw gemeentelijke NPO-Interventies.

Effect van NPO-gelden monitoren

Goed in beeld hebben hoe het ervoor staat met het onderwijs, de kinderopvang en VVE binnen uw gemeente is essentieel voor het inzetten van NPO-gelden en het monitoren van de effecten hiervan.

Onderzoek geeft een objectieve 0-meting en biedt meerwaarde doordat u als gemeente een relatie kunt leggen met het beleid van de gemeente. Welke ambities, nauw verbonden met onderwijs en zorg, spelen een rol en hoe helpt u scholen het gemeentelijke beleid te vertalen naar onderwijsinhoud?

Onze onderzoekers brengen de huidige situatie binnen uw gemeente in kaart. Dit start met een gesprek waarin het helder krijgen van de onderzoeksvraag centraal staat. Op basis van deze onderzoeksvraag zetten wij een adequate onderzoeksmethode in. Dat kan kwalitatief onderzoek zijn, zoals het interviewen van schooldirecteuren en andere stakeholders. Of we analyseren met kwantitatief onderzoek resultaten van scholen of vatten op gemeentelijk niveau de schoolscans samen.

Resultaten onderzoek vertalen naar onderwijsinhoud

Het onderzoek legt de aandachtsgebieden binnen uw gemeente bloot. Wij brengen met onze adviezen helder in beeld welke vervolgstappen nodig zijn. Hoe helpt u vervolgens scholen en kinderopvang het gemeentelijke beleid te vertalen naar onderwijsinhoud? Onze onderwijsadviseurs kunnen hier inhoudelijk over meedenken. Daarvoor sluiten we aan bij gemeentelijke werkgroepen op thema’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. In de werkgroep praten we met stakeholders onderwijsinhoudelijk en/of op zorgthema’s mee over de te zetten stappen. Is het bijvoorbeeld gemeentelijk beleid om de laaggeletterdheid binnen de gemeente aan te pakken, dan weten onze onderwijsadviseurs taal-lezen welke interventies hiervoor het beste ingezet kunnen worden. Zijn er zorgen over kinderen met leer- en gedragsproblemen binnen uw gemeente? Dan weten wij welke integrale aanpak in zowel het onderwijs als de jeugdzorg bijdragen aan een oplossing.

Onderwijsinterventies monitoren, evalueren en verduurzamen

Wij kunnen ook de rol van procesbegeleiding op ons nemen. Als procesbegeleider bewaken wij dat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en wie welke rol hierin heeft. Zo monitoren we de uitvoering en leveren we input voor de verantwoording van de NPO-interventies.

Aanvragen informatie over onderzoek binnen gemeenten

Wij informeren u graag over onze mogelijkheden op het gebied van onderzoek naar kinderopvang en onderwijs binnen uw gemeente.

Vul dit formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..