Werken in de driehoek

Je bent hier: Home / Over Cedin / Nieuws en achtergrond / Iedereen met plezier naar school

Artikel

Werken in de driehoek  

Bij Cedin komen zorg en onderwijs samen. In ons werk staat de driehoek kind – gezin – school centraal. Wij onderzoeken samen met het kind of de jongere, de ouders én de school wat er nodig is om een kind of jongere te laten ontwikkelen. Bij Cedin zijn we er namelijk van overtuigd dat er altijd iets mogelijk is om een kind of jongere te helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Over hun werk in de driehoek 

Jeltjse de Vries, schoolmaatschappelijk werker: 

“Ik heb een geweldige baan met elke dag nieuwe momenten om van te genieten. We helpen een kind optimaal als we gezin, school en hulpverleners bij elkaar brengen om samen af te stemmen en te kijken van welke aanpak het kind het meest kan groeien in zijn ontwikkeling. Ouders zijn daarin een belangrijke schakel!” 

Een prachtig voorbeeld
“Eén van mijn scholen vroeg mijn hulp bij een gezin met drie meisjes in de basisschoolleeftijd. Bij alle drie de meisjes zijn aandoeningen gediagnosticeerd. Op school vragen zij daarom om een speciale aanpak. De gezinnen krijgen ondersteuning van REIK en vanuit het gebiedsteam is een regisseur betrokken. Omdat de kinderen veel energie vragen van de ouders gaan de meisjes beurtelings naar een zorgboerderij. 

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik school, gezin, zorgboerderij en hulpverleners bij elkaar gebracht. Samen overleggen we waar we aan gaan werken en hoe we de meiden het beste kunnen begeleiden. Om de drie maanden zitten we bij elkaar om te evalueren en nieuwe werkdoelen te formuleren. Een werkdoel kan zijn: werken aan een betere concentratie en werkhouding. 

Dit is een prachtig voorbeeld van werken in de driehoek. Ouders voelen zich gehoord en begrepen, ouders helpen bij het bedenken van leerdoelen en school en hulpverleners werken aan dezelfde leerpunten. Op deze manier krijgen we de meisjes steeds beter in beeld en kunnen we de beste mogelijke ondersteuning bieden. De meiden ontwikkelen zich op deze manier optimaal en hun leerresultaten laten een stijgende lijn zien! Veel momenten om van de genieten!” 

 

Ragnild Zonneveld, onderwijsadviseur specialist Hoogbegaafdheid: 

“Werken in de driehoek betekent voor mij dat we samen met ouders, school en zorg bekijken wat een leerling nodig heeft om te kunnen ontwikkelen en hoe we dat in constante afstemming het beste kunnen realiseren. Het betekent bij hulpvragen rondom hoogbegaafdheid, bijvoorbeeld een hoogbegaafde leerling die vastloopt qua motivatie, dat ik als onderwijsadviseur gesprekken heb met het kind, de leerkracht en ouders en ook observaties in de klas doe. Ik kan bij dit soort onderwijsvragen altijd het perspectief van mijn zorgcollega’s vragen. 

Door vanaf de start vanuit de driehoek te werken, ontstaat er een gezamenlijk doel: de leerling heeft iets nodig om zich te ontwikkelen. De ouders, de leerkracht én de leerling voelen zich hierdoor gezien. Dat maakt dat er in de interactie dingen veranderen. Door de leerlingbegeleiding krijgt de leerling inzicht in zichzelf en situaties.  De leerkracht is bewust gemaakt van zijn handelen en van de leerling, door de vragenlijsten en de observatie. Hij wordt bevestigd in de dingen die goed gaan, waardoor hij op de juiste manier kan aansluiten bij de leerling. De ouders krijgen inzicht in wat er nodig is, en krijgen meer ruimte voor het groeiproces van hun kind. Door de afstemming met zorg blijf ik reflectief op mijn eigen handelen, om het juiste te doen voor deze leerling. Dat alles samen zorgt ervoor dat zowel het welbevinden als de motivatie van de leerling is verhoogd.” 

 

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..