Begeleiding en scholing

Hieronder vind je het overzicht van het totale aanbod van ‘begeleiding en scholing’ van Cedin Onderwijs.
We maken onderscheid in verschillende soorten categorieën: workshops, cursussen, events, opleidingen en masterclasses.
Ze zijn verdeeld onder de 21 thema’s. Voor meer informatie klik je op de desbetreffende titel.

21st century skills
De kleine Willy Wortels
(Incompany cursus)
…Ik heb een iPad in de klas!
(Incompany cursus)
21th century skills in de klas
(Incompany cursus)
Onderzoekend leren
(Workshop)
De Willy Wortels
(Incompany cursus)
Ouderavond mediawijsheid: samen met school mediasmart
(Begeleiding)
Alle kinderen actief in de kring
(Cursus)
Onderwijsinnovatie met ICT
(Gratis bijeenkomst)
Coaching en beoordeling
Coachen met beeld
(Incompany cursus)
Management Drives: een spannende kijk op leiderschap
(Incompany cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek
(Cursus)
Flitsbezoeken in de klas
(Cursus)
Detachering

Er zijn geen aankomende activiteiten.

Effectieve instructie
Expliciete Directe Instructie (EDI)
(Cursus)
Eigenaarschap van leren
Lesson Study
(Incompany cursus)
Eigenaarschap van leren
(Incompany cursus)
Coöperatief leren nieuwe stijl
(Cursus)
Expliciete Directe Instructie (EDI)
(Cursus)
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken met peuters
(Incompany cursus)
Handig handelingsgericht werken met ParnasSys
(Incompany cursus)
Analyseren van opbrengsten
(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken
(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus
(Incompany cursus)
HGW 2.0 – Zelf aan de slag!
(Begeleiding)
Leergesprekken voeren in de klas
(Cursus)
Het jonge kind
Werken met baby’s
(Incompany cursus)
Handelingsgericht werken met peuters
(Incompany cursus)
De Kleine Kapitein
(Incompany cursus)
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
(Incompany cursus)
Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis
(Incompany cursus)
De kleine Willy Wortels
(Incompany cursus)
Uk en Puk opfriscursus
(Workshop)
Startblokken
(Incompany cursus)
Piramide
(Incompany cursus)
Uk en puk
(Cursus)
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F
(Cursus)
Observeren en registreren met Kijk!
(Incompany cursus)
TINK
(Cursus)
Nieuwkomers 0-4 jaar
(Incompany cursus)
Concrete corners
(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!
(Incompany cursus)
De Willy Wortels
(Incompany cursus)
Basisontwikkeling
(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw
(Incompany cursus)
De slimme kleuter
(Incompany cursus)
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw
(Incompany cursus)
Verder met Vversterk
(Incompany cursus)
Spelend automatiseren/spelend rekenen
(Incompany cursus)
KWIVIVVE
(Begeleiding)
Lerend netwerk jonge kind
(Begeleiding)
Basistraining VVE
(Incompany cursus)
Alle kinderen actief in de kring
(Cursus)
SpeLezen
(Cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!
(Cursus)
Hoogbegaafdheid
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
(Incompany cursus)
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen
(Incompany cursus)
De slimme kleuter
(Incompany cursus)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid
(Incompany cursus)
Masterclasses hoogbegaafdheid
(Masterclass)
Specialist hoogbegaafdheid
(Opleiding)
Voorlichtingsbijeenkomst SIDI PO
(Gratis bijeenkomst)
Executieve functies
(Cursus)
Coördinator hoogbegaafdheid
(Cursus)
Kansrijke combinatiegroepen
Begeleidingstraject Kansrijke Combinatiegroepen
(Begeleiding)
Kwaliteitszorg
Handig handelingsgericht werken met ParnasSys
(Incompany cursus)
Werken met het inspectiekader 2017
(Incompany cursus)
KWIVIVVE
(Begeleiding)
Begeleiding bij DrieDee Online
(Begeleiding)
Begeleiding bij DrieDee Plus
(Incompany cursus)
Leerkrachtvaardigheden
Uk en Puk opfriscursus
(Workshop)
TINK
(Cursus)
Lesson Study
(Incompany cursus)
Praten met pubers
(Incompany cursus)
Eigenaarschap van leren
(Incompany cursus)
Effectief werken aan begrijpend lezen
(Incompany cursus)
Concrete corners
(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!
(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw
(Incompany cursus)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever
(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken
(Incompany cursus)
Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding
(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten
(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
(Incompany cursus)
Lerend netwerk jonge kind
(Begeleiding)
GOUD-rekenen: aanpak voor ‘verhaaltjessommen’
(Incompany cursus)
Specialist groep 3
(Incompany cursus)
Leergesprekken voeren in de klas
(Cursus)
Flitsbezoeken in de klas
(Cursus)
Coöperatief leren nieuwe stijl
(Cursus)
Doelgerichte, effectieve rekeninstructie
(Cursus)
Expliciete Directe Instructie (EDI)
(Cursus)
Werken aan woordenschat
(Cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!
(Cursus)
Wat werkt bij technisch lezen
(Cursus)
Leiderschap
Managementtraining
(Incompany cursus)
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw
(Incompany cursus)
Het nieuwe schoolplan & eigenaarschap
(Incompany cursus)
Management Drives: een spannende kijk op leiderschap
(Incompany cursus)
TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs
(Cursus)
Tandem-driedaagse
(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek
(Cursus)
Flitsbezoeken in de klas
(Cursus)
Meertalig onderwijs
Nieuwkomers en goed taalonderwijs
(Incompany cursus)
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen
(Incompany cursus)
Taalcursus Engels
(Cursus)
Praktisch en onderbouwd NT2 onderwijs
(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus
(Incompany cursus)
Nieuwkomers
Versterken van veerkracht
(Masterclass)
Nieuwkomers in de school
(Incompany cursus)
Nieuwkomers in het gezin
(Workshop)
Nieuwkomers en goed taalonderwijs
(Incompany cursus)
Nieuwkomers 0-4 jaar
(Incompany cursus)
Praktisch en onderbouwd NT2 onderwijs
(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus
(Incompany cursus)
Begeleiding bij DrieDee Plus
(Incompany cursus)
OA2SE
Onderzoekend leren
(Workshop)
Concrete corners
(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!
(Incompany cursus)
Alle kinderen actief in de kring
(Cursus)
SpeLezen
(Cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!
(Cursus)
Onderwijsinnovatie met ict

Er zijn geen aankomende activiteiten.

Ouderbetrokkenheid
Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis
(Incompany cursus)
(G)MR cursus
(Incompany cursus)
Partnerschap bij pestsituaties
(Incompany cursus)
Communiceren met ouders
(Incompany cursus)
Onderzoek en monitoring van ouderbetrokkenheid
(Begeleiding)
Certificering ouderbetrokkenheid
(Begeleiding)
Drieslag ouderbetrokkenheid
(Incompany cursus)
Passend onderwijs en jeugdzorg
Versterken van veerkracht
(Masterclass)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever
(Incompany cursus)
Rekenproblemen en dyscalculie
(Incompany cursus)
Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding
(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus
(Incompany cursus)
Onderzoek en behandeling van dyslexie
(Begeleiding)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid
(Incompany cursus)
Mindfulness in het onderwijs
(Workshop)
Langdurig zieke leerlingen
(Begeleiding)
Leerlingen met een lichamelijke beperking
(Begeleiding)
Expeditie VO (Ontbijt-inspiratiesessie)
(Gratis bijeenkomst)
Executieve functies
(Cursus)
Bijzondere leerlingen in je groep
(Cursus)
Personaliseren van leren
Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs
(Cursus)
Praktijkgericht onderzoek
Onderzoek en monitoring van ouderbetrokkenheid
(Begeleiding)
Rekenen
Analyseren van opbrengsten
(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw
(Incompany cursus)
Spelend automatiseren/spelend rekenen
(Incompany cursus)
Rekenproblemen en dyscalculie
(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten
(Incompany cursus)
GOUD-rekenen: aanpak voor ‘verhaaltjessommen’
(Incompany cursus)
Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6
(Incompany cursus)
Specialist groep 3
(Incompany cursus)
Doelgerichte, effectieve rekeninstructie
(Cursus)
Sociale veiligheid
Partnerschap bij pestsituaties
(Incompany cursus)
Pesten aangepakt
(Incompany cursus)
Communiceren met ouders
(Incompany cursus)
KWINK: Sociaal-emotioneel leren
(Begeleiding)
Stop pesten met de steungroepaanpak
(Incompany cursus)
Zippy’s vrienden
(Incompany cursus)
De Gouden Weken
(Incompany cursus)
Samen sterk tegen online pesten
(Incompany cursus)
Weerbaarheidstraining – Rots en Water
(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken
(Incompany cursus)
Life skills: bouwstenen voor positieve educatie
(Begeleiding)
SOCOM: SOCiale COMpetenties bij kinderen
(Begeleiding)
Positive Behavior Support (PBS)
(Incompany cursus)
Werken met KiVa
(Begeleiding)
Pedagogisch tactvol handelen
(Incompany cursus)
Taal en lezen
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F
(Cursus)
TINK
(Cursus)
Nieuwkomers en goed taalonderwijs
(Incompany cursus)
Effectief werken aan begrijpend lezen
(Incompany cursus)
Analyseren van opbrengsten
(Incompany cursus)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever
(Incompany cursus)
Praktisch en onderbouwd NT2 onderwijs
(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten
(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus
(Incompany cursus)
Onderzoek en behandeling van dyslexie
(Begeleiding)
Implementeren van een nieuwe taal- en leesmethode
(Begeleiding)
Specialist groep 3
(Incompany cursus)
Close reading: met meer plezier naar betekenisvol tekstbegrip
(Cursus)
SpeLezen
(Cursus)
Werken aan woordenschat
(Cursus)
Wat werkt bij technisch lezen
(Cursus)
Wetenschap en techniek

Er zijn geen aankomende activiteiten.

Units en leerpleinen

Er zijn geen aankomende activiteiten.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..