Klachten en suggesties

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en onze dienstverlening als waardevol ervaart. We doen er alles aan om je optimaal van dienst te zijn op al onze werkgebieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of dat je een klacht hebt. Wij vinden het fijn als je dat met ons deelt. We kunnen ervan leren en jouw inbreng kan reden zijn om iets te veranderen en onze dienstverlening te verbeteren. Cedin neemt iedere klacht serieus en wil deze graag, samen met jou, naar tevredenheid oplossen.

In gesprek met de adviseur

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of heb je een klacht, dan is de eerste stap dit vroegtijdig te bespreken met de adviseur van Cedin. Dit leidt vaak al tot een passende oplossing en kan veel problemen voorkomen. Kom je er niet uit? Dan kun je de klacht bespreken met zijn/haar leidinggevende, al dan niet in het bijzijn van de adviseur.

Klacht voorleggen aan manager Cedin

Als je er samen met de adviseur en/of zijn/haar leidinggevende niet uitkomt, dan kun je de klacht voorleggen aan de manager van Cedin, dhr. L. Mellema. Hij zal je klacht vertrouwelijk behandelen en met een voorstel komen voor de verdere afhandeling van de klacht.

Lars Mellema

T 06-12743108
E l.mellema@cedin.nl

Meldingsregeling klokkenluiders

De meldingsregeling klokkenluiders biedt de mogelijkheid om maatschappelijke misstanden binnen organisaties aan te kaarten. Klik hier om de meldingsregeling klokkenluiders te openen.

Klachtenregeling Onderwijsontwikkeling Nederland

Ben je niet tevreden over wat de gesprekken met de adviseur, leidinggevende en directie hebben opgeleverd, of wil je deze stappen overslaan? Dan kun je een klacht indienen bij de Commissie van Beroep van Onderwijsontwikkeling Nederland. Onderwijsontwikkeling Nederland is de branchevereniging van organisaties voor onderwijsadvies. De commissie onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Wel kunnen beide partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de bevoegde rechter.

Contactgegevens Onderwijsontwikkeling Nederland
Onderwijsontwikkeling Nederland, Vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
E-mail: info@onderwijsontwikkeling.nl

Neem contact met ons op

Naast de hierboven genoemde stappen kun je je zorgen, ideeën, klachten of verbetersuggesties ook digitaal of per post aan ons doorgeven.

Post
Cedin
T.a.v. directiesecretariaat
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

Een brief met een klacht moet zijn voorzien van een handtekening.

Digitaal
Gebruik het formulier onderaan deze pagina of stuur een e-mail naar info@cedin.nl.

Een mail met een klacht moet zijn voorzien van een handtekening.

  Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

  Zie je er tegenop om je klacht over Cedin te bespreken of kom je er niet uit met de hulpverlener, leidinggevende of manager? Vind je dat er niet goed met je wordt omgegaan of heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

  Klik hier voor meer informatie en contactgegevens

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..