Je bent hier: Home / Hulp voor een leerling / Preventieve logopedie

Preventieve logopedie

Voorkomen is beter dan genezen

Een kind heeft spraak en taal nodig om goed te kunnen communiceren met ouders en met leeftijdsgenootjes. Ook is spraak en taal belangrijk om dingen te begrijpen. Bijvoorbeeld als iemand iets uitlegt. Als de spraak- of taalontwikkeling van een kind achterblijft, heeft dit uiteindelijk invloed op het welzijn van een kind. Gelukkig weten we dat als we bij jonge kinderen op tijd een probleem signaleren, we de juiste hulp kunnen bieden en zo erger kunnen voorkomen.

Hoe werken wij?

Preventieve logopedie is er op gericht om met screening en observaties problemen bij een kind op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, adem en mondmotoriek te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren. Uit een screening of observatie kan komen dat een kind geen logopedie nodig heeft. Maar bij sommige kinderen ontdekken we problemen in één van de genoemde aandachtsgebieden. Onze logopedist geeft dan tips, adviezen en oefeningen aan ouders, pedagogisch medewerkers of leerkrachten om erger te voorkomen. Alleen als het écht nodig is, adviseren we logopedie. Ouders kunnen zelf een logopedist in de buurt daarvoor benaderen.

Onze logopedisten bespreken alleen met toestemming van ouders de resultaten met pedagogisch medewerkers, leerkrachten of intern begeleiders. We maken een verslag van het onderzoek en delen dit digitaal met de peuterspeelzaal, kinderopvang en/of school zodat zij dit kunnen delen met ouders.

Preventieve logopedie voor jonge kinderen
Op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voeren we groepsobservaties uit. We observeren dus kinderen in de groep waarin hij of zij zit. Denken wij dat er sprake is van logopedische problemen bij een kind, dan volgt er na overleg met de ouders een individuele screening.

Preventieve logopedie op de basisschool
Kinderen in de onderbouw screenen we individueel. Dit doen we vaak op verzoek van ouders of van de leerkracht of IB-er. Om deze screening te mogen uitvoeren hebben we schriftelijk toestemming van ouders nodig. Ouders mogen uiteraard ook bij het onderzoek aanwezig zijn.

Waar letten we op?

Stem

We hebben onze stem nodig om verstaanbaar te kunnen praten. Daarom zijn stemproblemen erg vervelend. Stemproblemen kunnen een lichamelijke oorzaak hebben, maar ook ontstaan door het verkeerd gebruik van de stem. Een logopedist kan deze klachten behandelen, waardoor stemproblemen zoals hees of schor zijn verminderen of verdwijnen.

Spraak en taal

Om informatie uit te wisselen moet je taal begrijpen, jezelf kunnen uiten, klanken kunnen maken en bijvoorbeeld niet belemmerd worden in het spreken vanwege stotteren. Met onze screening kijken we of er iets opvalt in de spraak- taalontwikkeling.  We kunnen geen TOS of algehele ontwikkelachterstand opmerken, wél dingen die opvallen signaleren. Logopedie kun je vervolgens inzetten om de spraak- en taalontwikkeling bij je kind te stimuleren.

Adem

Goed ademen is onmisbaar voor het spreken. Ben je verkouden of is je neusamandel vergroot, dan is het lastiger om door je neus te ademen. Dat is logisch. Maar sommige kinderen blijven langere tijd door de mond ademen, waardoor mondademen een gewoonte wordt. Logopedie kan daarin veel verbetering brengen.

Gehoor

Het gehoor is bij communiceren erg belangrijk. Als we niet goed horen, missen we veel informatie. Als er twijfels zijn over het gehoor van een kind, is het van belang dat dit onderzocht wordt.

Mondmotoriek

Baby’s zuigen op de duim, vingers of een speen. Als een baby eenmaal vast voedsel leert eten, verliest het zuigen zijn functie en wordt normaal gesproken die zuigbehoefte vanzelf minder. Bij sommige peuters en kleuters blijft de zuigbehoefte. Zuigen is dan een gewoonte geworden. Voor de spraak-, kaak- en gebitsontwikkeling is het belangrijk dat kinderen nergens op zuigen en uit gewone bekers drinken. Een fles, tuitbeker of bidon belemmert de ontwikkeling van de mondspieren. Na een logopedische observatie of screening kunnen we tips en adviezen geven hoe je kind van het zuigen afkomt en/of uit een beker leert te drinken.

Logopedische screening aanvragen

Om een kind aan te melden voor een logopedische screening hebben wij een aantal gegevens nodig. Vul daarvoor onderstaande vragenlijst in en wij nemen contact met je op.

Vragenlijst logopedie school

Aan een screening zijn kosten verbonden. De logopedisten van Cedin werken in opdracht van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en/of gemeenten als zij een overeenkomst hebben met Cedin of als je de betreffende kosten als organisatie zelf betaalt.

Contact

Heb je een vraag over logopedie op de peuterspeelzaal, kinderopvang en/of basisschool? Neem dan gerust contact op.

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op

De één op één online begeleiding is alleen bedoeld voor kinderen uit groep 4,5.6,7 of 8.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..