Je bent hier: Home / Hulp voor een leerling / Preventieve logopedie

Preventieve logopedie

Preventieve logopedie is er op gericht om met screening en observaties problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren.

Goed en duidelijk kunnen spreken voorkomt problemen bij het leren lezen, spellen en het gedrag. De gevoelige periode voor taalverwerving loopt tot ongeveer het 7e levensjaar. In deze periode is stimulatie en behandeling het meest effectief.

Daarom is het belangrijk dat we eventuele problemen bij jonge kinderen vroegtijdig signaleren. Zo kunnen we ze op tijd passende hulp bieden. Bijvoorbeeld door het geven van adviezen aan ouders, leidsters en leerkrachten of door een behandelend logopedist in te schakelen.

Preventieve logopedie voor jonge kinderen

Op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voeren we voornamelijk groepsobservaties uit. Mocht het nodig blijken, dan volgt er een individuele screening.

Preventieve logopedie op de basisschool

Een logopedist van Cedin screent kinderen in de onderbouw op stem-, spraak-, en/of taalproblemen. Dit doen we vaak op verzoek van ouder(s) of op verzoek van de leerkracht of IB-er.

Werkwijze

Screening en onderzoek

Voordat de logopedist van Cedin een screening of onderzoek uitvoert hebben we schriftelijk toestemming van de ouder(s) nodig. Als een ouder bij de screening aanwezig wil zijn, is dat uiteraard mogelijk.

Na het afronden van de screening volgen er drie mogelijkheden:

  • Er is geen logopedie noodzakelijk;
  • We geven tips, adviezen en/of oefeningen en plannen een controle afspraak of een vervolgonderzoek;
  • We geven een verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist of andere discipline. Bijvoorbeeld een KNO-arts.

Met toestemming van de ouders bespreken we de screeningsresultaten met de pedagogisch werker, leerkracht en/of intern begeleider. Op verzoek kunnen we ook oudergesprekken voeren om nadere toelichting of advies te geven. We maken een verslag van de screening en delen dit digitaal met de peuterspeelzaal, kinderopvang en/of school, zodat zij het kunnen delen met ouders/verzorgers.

Logopedische screening aanvragen

Om een kind aan te melden voor een logopedisch onderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Vul daarvoor onderstaande vragenlijst in en wij nemen contact met je op.

Vragenlijst logopedie school

Aan een screening zijn kosten verbonden. Je kunt een kind aanmelden als jouw organisatie of gemeente hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten met Cedin of als je de betreffende kosten als organisatie zelf betaalt.

Contact

Heb je een vraag over logopedie op de peuterspeelzaal, kinderopvang en/of basisschool? Neem dan gerust contact op.

Telefoon: 088 – 0200 300

Alisa van der Meulen a.vandermeulen@cedin.nl
Corrine van Nijhuis c.vannijhuis@cedin.nl

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op

De één op één online begeleiding is alleen bedoeld voor kinderen uit groep 4,5.6,7 of 8.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..