Maak kennis met…

Werkzaamheden

Lútsen is gespecialiseerd onderwijsadviseur van Cedin. “In mijn dagelijkse praktijk ben ik op dit moment samen met een collega directeur integraal verantwoordelijk voor de aansturing van een scholengroep bestaande uit 5 basisscholen. Aandachtspunten daarbij zijn in eerste aanzet te komen tot eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid personeel en om verder vorm te geven aan de organisatiewijziging en het werken aan 1 onderwijsteam van 5 basisscholen.

Ik vind het belangrijk dat er eerst voorwaarden voor stabiliteit in organisaties worden ingevuld, voordat tot verandering en ontwikkeling kan worden gekomen. Door mijn natuurlijke, rustige uitstraling weet ik die stabiliteit te brengen bij mensen, groepen en organisaties.

Ik kan door mijn mensgerichte en procesmatige aanpak organisaties verder helpen op het terrein van onderwijs, organisatie en financiën binnen primair en voortgezet onderwijs. Daarbij stuur ik gericht op resultaat op deze onderdelen. Zowel in leidinggevende als adviserende functies.

Door het stellen van de juiste vragen aan de professionals worden zij in beweging én ontwikkeling gebracht. Dit geldt niet alleen voor scholen (schoolbeleid) maar ook voor bestuurders/directeuren door begeleiding bij de formulering van het strategisch beleid.

Mijn persoonlijke eigenschappen: onderwijsgericht, ondernemend, kwaliteits- en opbrengstgericht, pragmatisch, oplossingsgericht.”

Wat anderen zeggen

“Lútsen Renema is 2 jaar als algemeen directeur a.i. werkzaam geweest bij onze scholengroep, na het plotseling wegvallen van de algemeen directeur. Ik heb hem ervaren als een daadkrachtige leidinggevende. Hij kwam bij ons terwijl er een aantal veelomvattende onderwerpen lagen (aantal zwakke scholen, veel krimp en pogingen tot het opzetten van samenwerkingsscholen en samenwerking speciaal onderwijs). Lútsen heeft zichzelf snel ingewerkt, heeft allerlei acties ondernomen om de scholen weer op groen te krijgen. Daarbij zijn ook personele ingrepen noodzakelijk geweest. Het ziekteverzuim is in deze twee jaar aanmerkelijk gedaald mede door de interventies van Lútsen. Lútsen heeft met de directeuren het strategisch beleid voor 2015-2019 uitgezet, iets wat voor het directieteam nieuw was en als positief is ervaren.” (Voorzitter stichting scholengroep)

SPECIALISATIES

  • > Kwaliteitszorg en kwaliteitstoetsing, waaronder audits
  • > Interimwerk als directeur van een school of scholengroep, bestuurder
  • > Begeleiding van verandertrajecten middels coaching of instructie
Gespecialiseerde thema's
Mijn artikelen
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..