Maak kennis met…

Werkzaamheden

Tijdens mijn jaren als leerkracht heb ik altijd een passie gehad voor het, samen met de kinderen, creëren van een goede sfeer binnen de groep; het bevorderen van een stukje respect en een prettig groepsgevoel. Daarnaast ben ik gek op creativiteit, in de breedste zin van het woord. Brainstormen, dingen bedenken, ontwikkelen, vormgeven en organiseren; daar word ik gewoon heel gelukkig van.

Met name de “middagvakken” spraken en spreken mij aan. Het prikkelen van de nieuwsgierigheid, het onderzoeken en ontdekken, het werken vanuit talenten, vaardigheden en doelen, het aanspreken van de creativiteit, het bedenken van uitdagingen en het thematisch werken; vooral in mijn jaren voor plusgroepen kon ik hier volop mee aan de slag. Ik vind het belangrijk dat kinderen medeverantwoordelijk mogen zijn voor hun eigen leerproces; dat hun nieuwsgierigheid en leergierigheid wordt geprikkeld en dat ze plezier hebben in leren.

Tijdens mijn master Leren en Innoveren heb ik onderzoek gedaan naar (hoog)begaafdheid in combinatie met onderzoekend leren en “leren leren”.

In mijn plusklassen werkte ik vanuit de “Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO)”, waarmee ik samen met de kinderen zelf vorm kon geven aan de invulling van het lesprogramma. Kijken naar wat de kinderen in een groep nodig hebben en het programma daarop aanpassen; zo kan het onderwijs echt passend worden gemaakt voor de groep en het individu. Ik kan echt genieten van deze creatieve puzzel en het vormgeven hiervan. Als je dan het enthousiasme bij de kinderen voelt en ziet, dan is de intrinsieke motivatie geactiveerd en kan het leren beginnen.

Na twintig jaar basisonderwijs, waaronder negen jaar ontwikkeling van en lesgeven aan plusklassen, mag ik de kennis en ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van hoogbegaafdheid, plusklassen, werken vanuit doelen, portfolio’s, onderzoekend leren en thematisch werken delen met andere onderwijsprofessionals. In mijn dagelijkse praktijk als onderwijsadviseur “Hoogbegaafdheid” neem ik deze ervaring vanuit de praktijk graag mee om ook hier een zo passend mogelijk aanbod, én dat stukje intrinsieke motivatie en plezier in leren te kunnen creëren. Het leuke hieraan is dat ook ik elke dag weer nieuwe dingen leer.

Momenteel werk ik aan trainingen op het gebied van hoogbegaafdheid en OA2SE. Dit laatste is een concept waarmee het onderwijs op een andere manier wordt vormgegeven in de gehele school. Daarnaast wordt mijn eerste kinderboek “Nooitgedacht: Een magisch boek over mindset” binnenkort uitgegeven door Eduforce.

Mijn motto: “Wees nieuwsgierig, onderzoek, ontdek, en bovenal … blijf je brein prikkelen.”

Wat anderen zeggen

“Je was een waanzinnige aanwinst voor onze Sophia-leerlingen. Je zorgde dat ook de leerkrachten zoveel als mogelijk meegenomen werden. Ikzelf kon mijn vragen altijd aan jou stellen, zelfs tijdens de lockdown. Je dacht mee en informeerde op een prettige wijze. Ook ouders nam je mee in wat er gebeurde. Chapeau. De nieuwe plusklas-docent mag van goede huize komen om jou en je passie te kunnen evenaren.”

“Ontzettend bedankt voor alle inspiratie tijdens de training over de plusklas. Ondanks dat ik al ruime tijd ervaring heb met bovenschoolse plusklassen, heeft deze training me veel meer opgeleverd dan ik vooraf had verwacht. Ik kwam niet zozeer voor het opzetten van een plusklas, maar meer voor het aanscherpen van het beleid, en de transfer naar de reguliere groep en de invulling. Hierover ben ik echt aan het denken gezet en hiervoor heb ik veel inspiratie gevonden tijdens de training.”

SPECIALISATIES

  • > Hoogbegaafdheid
  • > Thematisch werken/Onderzoekend en ontwerpend leren
  • > OA2SE
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..