Maak kennis met…

Werkzaamheden

“Mijn taken bestaan uit het uitvoeren van psychologische/psychodiagnostische onderzoeken, het bespreken en opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s),  handelingsgerichte gesprekken, consultaties, afstemming met extern deskundigen en advisering bij verwijzing. Ook heb ik regelmatig gesprekken met intern begeleiders en directeuren omtrent zorgkwesties binnen en buiten de schoolse situatie.

Ik ben meerdere malen gedetacheerd naar scholen in het basisonderwijs. Binnen het Speciaal Basisonderwijs heb ik zitting gehad in het multidisciplinaire zorgteam en in de Commissie van Toelating (CvT). Daarnaast heb ik mij op twee basisscholen bezig gehouden met het opstellen van de zorg- en toetskalender, schrijven van het zorgplan, en het schrijven en implementeren van het protocol dyslexie en dyscalculie.

Tevens ben ik cursusleider van de cursussen ‘Bijzondere leerlingen in je groep’, ‘Gouden Weken’ en ‘Zippy’s vrienden’, en ben ik lid van het Consultatieteam Pesten.”

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..