Begeleiding en scholing

Bekijk alles | 21e eeuwse vaardigheden | Coaching en Beoordeling | Personaliseren van leren | Handelingsgericht werken | Hoogbegaafdheid | Het jonge kind | Kansrijke combinatiegroepen | Kwaliteitszorg | Leerkrachtvaardigheden | Leiderschap | Meertalig onderwijs | Nieuwkomers | OA2SE | Onderwijsinnovatie met ICT | Ouderbetrokkenheid | Passend onderwijs en jeugdzorg | Praktijkgericht onderzoek | Rekenen | Sociale veiligheid | Taal en lezen
De kleine Willy Wortels(Incompany cursus)
…Ik heb een iPad in de klas!(Incompany cursus)
21th century skills in de klas(Incompany cursus)
Onderzoekend leren(Workshop)
De Willy Wortels(Incompany cursus)
Alle kinderen actief in de kring(Incompany cursus)
Ouderavond mediawijsheid: samen met school mediasmart(Begeleiding)
Bekijk nog 3 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Coachen met beeld(Incompany cursus)
Management Drives: een spannende kijk op leiderschap(Incompany cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Cursus)
Flitsbezoeken in de klas(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Gratis bijeenkomst)
Bekijk nog 1 andere activiteit in deze categorie »Lijst inklappen »
Lesson Study(Incompany cursus)
Eigenaarschap van leren(Incompany cursus)
Leergesprekken voeren in de klas(Cursus)
Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs(Incompany cursus)
Coöperatief leren binnen Expliciete Directe Instructie (COOP in EDI)(Cursus)
Bekijk nog 1 andere activiteit in deze categorie »Lijst inklappen »

Er zijn geen aankomende activiteiten.

Ontwikkelingsgericht werken met peuters(Incompany cursus)
Analyseren van opbrengsten(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
HGW 2.0 – Zelf aan de slag!(Begeleiding)
Leergesprekken voeren in de klas(Cursus)
Bekijk nog 2 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong(Incompany cursus)
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen(Incompany cursus)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid(Incompany cursus)
Specialist hoogbegaafdheid(Opleiding)
Voorlichtingsbijeenkomst SIDI PO(Gratis bijeenkomst)
Executieve functies(Cursus)
Masterclasses hoogbegaafdheid(Masterclass)
Coördinator hoogbegaafdheid(Cursus)
De slimme kleuter(Cursus)
Bekijk nog 5 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Werken met baby’s(Incompany cursus)
Ontwikkelingsgericht werken met peuters(Incompany cursus)
De Kleine Kapitein(Incompany cursus)
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong(Incompany cursus)
Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis(Incompany cursus)
De kleine Willy Wortels(Incompany cursus)
Uk en Puk opfriscursus(Incompany cursus)
Startblokken(Incompany cursus)
Piramide(Incompany cursus)
Uk en puk(Incompany cursus)
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F(Cursus)
Observeren en registreren met Kijk!(Incompany cursus)
Nieuwkomers 0-4 jaar(Incompany cursus)
Concrete corners(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!(Incompany cursus)
De Willy Wortels(Incompany cursus)
Basisontwikkeling(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw(Incompany cursus)
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw(Incompany cursus)
Verder met Vversterk(Incompany cursus)
KWIVIVVE(Begeleiding)
Alle kinderen actief in de kring(Incompany cursus)
Basistraining VVE(Incompany cursus)
SpeLezen(Incompany cursus)
Knoeien, Stoeien, Groeien!(Gratis bijeenkomst)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!(Cursus)
Knoeien, Stoeien, Groeien!(Incompany cursus)
De slimme kleuter(Cursus)
Bekijk nog 24 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Begeleidingstraject Kansrijke Combinatiegroepen(Begeleiding)
Werken met het inspectiekader 2017(Incompany cursus)
KWIVIVVE(Begeleiding)
Begeleiding bij DrieDee Online(Begeleiding)
Begeleiding bij DrieDee Plus(Incompany cursus)
Uk en Puk opfriscursus(Incompany cursus)
Lesson Study(Incompany cursus)
Praten met pubers(Incompany cursus)
Eigenaarschap van leren(Incompany cursus)
Effectief werken aan begrijpend lezen(Incompany cursus)
Concrete corners(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!(Incompany cursus)
Leesmotivatie bevorderen(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw(Incompany cursus)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken(Incompany cursus)
Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen(Incompany cursus)
GOUD-rekenen: aanpak voor ‘verhaaltjessommen’(Incompany cursus)
Leergesprekken voeren in de klas(Cursus)
Doelgerichte, effectieve rekeninstructie(Incompany cursus)
Coöperatief leren binnen Expliciete Directe Instructie (COOP in EDI)(Cursus)
Specialist groep 3(Incompany cursus)
Werken aan woordenschat(Incompany cursus)
Flitsbezoeken in de klas(Cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!(Cursus)
Wat werkt bij technisch lezen(Cursus)
Bekijk nog 19 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw(Incompany cursus)
Het nieuwe schoolplan & eigenaarschap(Incompany cursus)
Management Drives: een spannende kijk op leiderschap(Incompany cursus)
TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Cursus)
Tandem-driedaagse(Cursus)
Flitsbezoeken in de klas(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Gratis bijeenkomst)
Bekijk nog 4 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Nieuwkomers en goed taalonderwijs(Incompany cursus)
Coördinator nieuwkomers(Opleiding)
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Bekijk nog 1 andere activiteit in deze categorie »Lijst inklappen »
Versterken van veerkracht(Masterclass)
Nieuwkomers in de school(Incompany cursus)
Nieuwkomers in het gezin(Workshop)
Nieuwkomers en goed taalonderwijs(Incompany cursus)
Nieuwkomers 0-4 jaar(Incompany cursus)
Coördinator nieuwkomers(Opleiding)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Begeleiding bij DrieDee Plus(Incompany cursus)
Leerlijnen nieuwkomers in het basisonderwijs(Workshop)
Bekijk nog 7 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Concrete corners(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!(Incompany cursus)
Alle kinderen actief in de kring(Incompany cursus)
SpeLezen(Incompany cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!(Cursus)
Knoeien, Stoeien, Groeien!(Incompany cursus)
Bekijk nog 2 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
…Ik heb een iPad in de klas!(Incompany cursus)
Samen sterk tegen online pesten(Incompany cursus)
Ouderavond mediawijsheid: samen met school mediasmart(Begeleiding)
Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis(Incompany cursus)
(G)MR cursus(Incompany cursus)
Partnerschap bij pestsituaties(Incompany cursus)
Communiceren met ouders(Incompany cursus)
Onderzoek en monitoring van ouderbetrokkenheid(Begeleiding)
Drieslag ouderbetrokkenheid(Incompany cursus)
Bekijk nog 2 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Versterken van veerkracht(Masterclass)
Rekenproblemen en dyscalculie(Incompany cursus)
Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Onderzoek en behandeling van dyslexie(Begeleiding)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid(Incompany cursus)
Mindfulness in het onderwijs(Workshop)
Langdurig zieke leerlingen(Begeleiding)
Leerlingen met een lichamelijke beperking(Begeleiding)
Leergesprekken voeren in de klas(Cursus)
Bijzondere leerlingen in je groep(Cursus)
Executieve functies(Cursus)
Bekijk nog 10 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Onderzoek en monitoring van ouderbetrokkenheid(Begeleiding)
Analyseren van opbrengsten(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw(Incompany cursus)
Rekenproblemen en dyscalculie(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten(Incompany cursus)
GOUD-rekenen: aanpak voor ‘verhaaltjessommen’(Incompany cursus)
Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6(Incompany cursus)
Doelgerichte, effectieve rekeninstructie(Incompany cursus)
Specialist groep 3(Incompany cursus)
Bekijk nog 4 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Pedagogisch tactvol handelen(Incompany cursus)
Partnerschap bij pestsituaties(Incompany cursus)
Pesten aangepakt(Incompany cursus)
Communiceren met ouders(Incompany cursus)
KWINK: Sociaal-emotioneel leren(Begeleiding)
Stop pesten met de steungroepaanpak(Incompany cursus)
Zippy’s vrienden(Incompany cursus)
De Gouden Weken(Incompany cursus)
Samen sterk tegen online pesten(Incompany cursus)
Weerbaarheidstraining – Rots en Water(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken(Incompany cursus)
Life skills: bouwstenen voor positieve educatie(Begeleiding)
SOCOM: SOCiale COMpetenties bij kinderen(Begeleiding)
Positive Behavior Support (PBS)(Incompany cursus)
Werken met KiVa(Begeleiding)
Bekijk nog 11 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F(Cursus)
Nieuwkomers en goed taalonderwijs(Incompany cursus)
Coördinator nieuwkomers(Opleiding)
Effectief werken aan begrijpend lezen(Incompany cursus)
Analyseren van opbrengsten(Incompany cursus)
Leesmotivatie bevorderen(Incompany cursus)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Onderzoek en behandeling van dyslexie(Begeleiding)
Implementeren van een nieuwe taal- en leesmethode(Begeleiding)
SpeLezen(Incompany cursus)
Specialist groep 3(Incompany cursus)
Werken aan woordenschat(Incompany cursus)
Close reading: met meer plezier naar betekenisvol tekstbegrip(Cursus)
Wat werkt bij technisch lezen(Cursus)
Bekijk nog 13 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..