Begeleiding en scholing

Bekijk alles | 21e eeuwse vaardigheden | Coaching en Beoordeling | Gepersonaliseerd(er) onderwijs en eigenaarschap | Handelingsgericht werken | Hoogbegaafdheid | Het jonge kind | Kansrijke combinatiegroepen | Kwaliteitszorg | Leerkrachtvaardigheden | Leiderschap | Meertalig onderwijs | Nieuwkomers | OA2SE | Onderwijsinnovatie met ICT | Op weg naar anders organiseren | Ouderbetrokkenheid | Passend onderwijs en jeugdzorg | Praktijkgericht onderzoek | Rekenen | Sociale veiligheid | Taal en lezen
De kleine Willy Wortels(Incompany cursus)
21th century skills in de klas(Incompany cursus)
Onderzoekend leren(Workshop)
De Willy Wortels(Incompany cursus)
Alle kinderen actief in de kring(Incompany cursus)
Ouderavond media-empowerment: samen MediaSmart(Begeleiding)
Bekijk nog 2 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Coachen met beeld(Incompany cursus)
Management Drives: een spannende kijk op leiderschap(Incompany cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Incompany cursus)
Waarderende intervisie(Incompany cursus)
Flitsbezoeken in de klas(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Gratis bijeenkomst)
Bekijk nog 2 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Lesson Study(Incompany cursus)
Eigenaarschap van leren(Incompany cursus)
Op weg naar gepersonaliseerd(er) onderwijs(Incompany cursus)
Coöperatief leren binnen Expliciete Directe Instructie (COOP in EDI)(Incompany cursus)

Er zijn geen aankomende activiteiten.

Ontwikkelingsgericht werken met peuters(Incompany cursus)
Analyseren van opbrengsten(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
HGW 2.0 – Zelf aan de slag!(Begeleiding)
Bekijk nog 1 andere activiteit in deze categorie »Lijst inklappen »
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong(Incompany cursus)
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen(Incompany cursus)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid(Incompany cursus)
Voorlichtingsbijeenkomst SIDI PO(Gratis bijeenkomst)
Masterclasses hoogbegaafdheid(Masterclass)
De slimme kleuter(Cursus)
Specialist hoogbegaafdheid(Opleiding)
Nieuw! Coördinator Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong(Cursus)
Executieve functies(Incompany cursus)
Coördinator hoogbegaafdheid(Cursus)
Bekijk nog 6 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Werken met baby’s(Incompany cursus)
Ontwikkelingsgericht werken met peuters(Incompany cursus)
De Kleine Kapitein(Incompany cursus)
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong(Incompany cursus)
Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis(Incompany cursus)
De kleine Willy Wortels(Incompany cursus)
Uk en Puk opfriscursus(Incompany cursus)
Startblokken(Incompany cursus)
Piramide(Incompany cursus)
Uk en puk(Incompany cursus)
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F(Cursus)
Observeren en registreren met Kijk!(Incompany cursus)
TINK(Incompany cursus)
Nieuwkomers 0-4 jaar(Incompany cursus)
Concrete corners(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!(Incompany cursus)
De Willy Wortels(Incompany cursus)
Basisontwikkeling(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw(Incompany cursus)
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw(Incompany cursus)
Verder met Vversterk(Incompany cursus)
KWIVIVVE(Begeleiding)
Alle kinderen actief in de kring(Incompany cursus)
Basistraining VVE(Incompany cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!(Cursus)
Knoeien, Stoeien, Groeien!(Gratis bijeenkomst)
Knoeien, Stoeien, Groeien!(Incompany cursus)
De slimme kleuter(Cursus)
Nieuw! Coördinator Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong(Cursus)
Bekijk nog 25 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Op weg naar het anders organiseren van je onderwijs(Gratis bijeenkomst)
KWIVIVVE(Begeleiding)
Begeleiding bij DrieDee Online(Begeleiding)
Begeleiding bij DrieDee Plus(Incompany cursus)
Uk en Puk opfriscursus(Incompany cursus)
TINK(Incompany cursus)
Lesson Study(Incompany cursus)
Praten met pubers(Incompany cursus)
Eigenaarschap van leren(Incompany cursus)
Concrete corners(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!(Incompany cursus)
Leesmotivatie bevorderen(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw(Incompany cursus)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken(Incompany cursus)
Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen(Incompany cursus)
Coöperatief leren binnen Expliciete Directe Instructie (COOP in EDI)(Incompany cursus)
Specialist groep 3(Incompany cursus)
Werken aan woordenschat(Incompany cursus)
Flitsbezoeken in de klas(Cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!(Cursus)
Wat werkt bij technisch lezen(Cursus)
Bekijk nog 16 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw(Incompany cursus)
Het nieuwe schoolplan & eigenaarschap(Incompany cursus)
Management Drives: een spannende kijk op leiderschap(Incompany cursus)
TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Incompany cursus)
Waarderende intervisie(Incompany cursus)
Flitsbezoeken in de klas(Cursus)
Tandem-driedaagse(Cursus)
Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek(Gratis bijeenkomst)
Bekijk nog 5 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Coördinator NT2(Opleiding)
Versterken van veerkracht(Masterclass)
Nieuwkomers in de school(Incompany cursus)
Nieuwkomers in het gezin(Workshop)
Nieuwkomers 0-4 jaar(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Begeleiding bij DrieDee Plus(Incompany cursus)
Leerlijnen nieuwkomers in het basisonderwijs(Incompany cursus)
Coördinator NT2(Opleiding)
Bekijk nog 6 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Concrete corners(Incompany cursus)
7/1 – Zeven letters, één woord!(Incompany cursus)
Alle kinderen actief in de kring(Incompany cursus)
Mooi, weer spelen in de onderbouw!(Cursus)
OASE: thematisch werken in de onder- en bovenbouw(Gratis bijeenkomst)
Op weg naar het anders organiseren van je onderwijs(Gratis bijeenkomst)
Knoeien, Stoeien, Groeien!(Incompany cursus)
Bekijk nog 3 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
21th century skills in de klas(Incompany cursus)
Samen sterk tegen online pesten(Incompany cursus)
Ouderavond media-empowerment: samen MediaSmart(Begeleiding)
Begeleidingstraject Kansrijke Combinatiegroepen(Begeleiding)
Kansrijke Combinatiegroepen(Gratis bijeenkomst)
Op weg naar het anders organiseren van je onderwijs(Gratis bijeenkomst)
Ontwikkeling van peuters stimuleren met VVE Thuis(Incompany cursus)
(G)MR cursus(Incompany cursus)
Partnerschap bij pestsituaties(Incompany cursus)
Communiceren met ouders(Incompany cursus)
Onderzoek en monitoring van ouderbetrokkenheid(Begeleiding)
Drieslag ouderbetrokkenheid(Incompany cursus)
Bekijk nog 2 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Versterken van veerkracht(Masterclass)
Rekenproblemen en dyscalculie(Incompany cursus)
Leerlingen begeleiden bij rouw, verlies en echtscheiding(Incompany cursus)
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Onderzoek en behandeling van dyslexie(Begeleiding)
Ondersteuning op Zorgniveau 3(Begeleiding)
Nieuw! De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid(Incompany cursus)
Mindfulness in het onderwijs(Workshop)
Langdurig zieke leerlingen(Begeleiding)
Leerlingen met een lichamelijke beperking(Begeleiding)
Informatieavond hooggevoelige kinderen(Begeleiding)
Executieve functies(Incompany cursus)
Bijzondere leerlingen in je groep(Cursus)
Bekijk nog 11 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Onderzoek en monitoring van ouderbetrokkenheid(Begeleiding)
Analyseren van opbrengsten(Incompany cursus)
Rekendidactiek in de onderbouw(Incompany cursus)
Rekenproblemen en dyscalculie(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten(Incompany cursus)
Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6(Incompany cursus)
Specialist groep 3(Incompany cursus)
Masterclasses rekenen(Masterclass)
Bekijk nog 3 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Partnerschap bij pestsituaties(Incompany cursus)
Pesten aangepakt(Incompany cursus)
Communiceren met ouders(Incompany cursus)
KWINK: Sociaal-emotioneel leren(Begeleiding)
Stop pesten met de steungroepaanpak(Incompany cursus)
Zippy’s vrienden(Incompany cursus)
De Gouden Weken(Incompany cursus)
Samen sterk tegen online pesten(Incompany cursus)
Weerbaarheidstraining – Rots en Water(Incompany cursus)
Oplossingsgericht werken(Incompany cursus)
Life skills: bouwstenen voor positieve educatie(Begeleiding)
SOCOM: SOCiale COMpetenties bij kinderen(Begeleiding)
Positive Behavior Support (PBS)(Incompany cursus)
Werken met KiVa(Begeleiding)
Pedagogisch tactvol handelen(Incompany cursus)
Bekijk nog 11 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F(Cursus)
TINK(Incompany cursus)
Analyseren van opbrengsten(Incompany cursus)
Leesmotivatie bevorderen(Incompany cursus)
Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever(Incompany cursus)
Nieuw! Verdieping rekenen en taal voor onderwijsassistenten / klassenassistenten(Incompany cursus)
NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus(Incompany cursus)
Basiscursus NT2(Incompany cursus)
Onderzoek en behandeling van dyslexie(Begeleiding)
Implementeren van een nieuwe taal- en leesmethode(Begeleiding)
Specialist groep 3(Incompany cursus)
Werken aan woordenschat(Incompany cursus)
Nieuw! Effectief en betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading(Incompany cursus)
Wat werkt bij technisch lezen(Cursus)
Coördinator NT2(Opleiding)
Bekijk nog 11 andere activiteiten in deze categorie »Lijst inklappen »
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..