Anders organiseren van het onderwijs

Het traditionele onderwijs is niet meer toereikend voor onze kinderen. Naast het meegeven van een goede uitgebreide basiskennis moeten we de kinderen vaardigheden aanleren die passen bij het functioneren in de maatschappij van de toekomst.

Wie zijn onderwijs anders durft te organiseren, boekt daar winst op. Zowel de leerling áls de leerkracht. Er wordt door het onderwijs anders te organiseren namelijk recht gedaan aan verschillen. Talenten krijgen hierdoor kans zich te ontwikkelen. Bovendien zijn 21e eeuwse vaardigheden essentieel bij een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en aansluiten op nieuwe beroepen.

De vraag die vaak bij scholen opkomt: ‘Moet ik bij anders organiseren van het onderwijs mijn hele schoolorganisatie omgooien en letterlijk de muren doorbreken?’

Ons antwoord: ‘Dat kan, maar het kan ook heel klein.’  Voorop staat dat er in ieder geval kwalitatief goed onderwijs geboden wordt. Hoe er binnen jouw school vervolgens vorm wordt gegeven aan anders organiseren is afhankelijk van de visie van jouw school.

 • Hoe organiseer ik mijn onderwijs structureel anders? Bijvoorbeeld met groepsdoorbrekend werken, of in units. En waar moeten we precies rekening mee houden?
 • Welke rol heb ik als leerkracht als we het onderwijs anders organiseren?
 • Hoe kunnen de verschillende rollen die nodig zijn zo optimaal en effectief mogelijk ingezet worden?
 • Hoe kunnen we de verschillende talenten en competenties van leraren en ander personeel beter benutten?
 • Hoe werk ik optimaal met combinatiegroepen? Hoe richt je combinatiegroepen in?
 • Hoe komen we tot een doorgaande lijn zelfstandig spelen, werken en leren in de school? Hoe zetten we daarbij dag- en weektaken en planborden in?
 • Welke rol heeft de rijke leeromgeving op onze school? Hoe geef ik een leerplein vorm?
 • Hoe maken we zaakvakonderwijs betekenisvoller voor kinderen en voldoen we toch aan de kerndoelen?
 • Hoe kan ik de nieuwe inzichten van ICT, bijvoorbeeld blended learning, toepassen?
 • Hoe observeer ik de ontwikkeling van het kind en hoe leg ik dat vast?

Als je met je team het onderwijs anders wilt organiseren, dan is onze begeleiding bij dit proces altijd toegespitst op de specifieke situatie in jouw school en jouw team. De ambities die je als school hebt, bepalen de intensiviteit van het begeleidingstraject. Voorwaarde voor elk traject is het hebben van een heldere visie, maar ook hierin kunnen we samen aan de slag!

De ervaring leert dat het samen optrekken in het proces prettig werkt, evenals het werken met een stuurgroep. Op die manier kan er voortdurend gemonitord worden hoe de kanteling verloopt, hoe hoog het tempo van de begeleiding kan en moet zijn en waar men in de praktijk tegenaan loopt. Samen maken we een plan en een planning. Loopt het tussendoor anders, dan schakelen we met je mee.

Wij kunnen scholen in het gehele proces begeleiden. Dus vanaf de visievorming tot en met het werken met de nieuwe organisatievorming.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we onderzoekend en ontwerpend aan de slag  volgens de route:

 • Het waarom (de visie)
 • Oriëntatie / Inspiratie/ Verkennen
 • Mogelijke ‘speelvelden’
 • Aan de slag en uitproberen
 • Definitieve vormgeving

Als je juist klein wilt beginnen, kun je denken aan begeleiding bij het vormgeven van een leerplein of het samenwerken tussen verschillende groepen.

Aan elke keuze binnen het proces zijn consequenties verbonden. Wij hebben de kennis en ervaring hierbij passende onderwijskundige input te geven en als sparring partner te fungeren bij het maken van afwegingen.

Bij het traject ‘Op weg naar anders organiseren’ ontvang je een uitgebreide map met concrete materialen die je helpen je schoolorganisatie anders vorm te geven.

De map bevat (bewust) geen kant-en-klare oplossing, maar faciliteert je in alles wat je nodig hebt om samen tot een vernieuwende onderwijsorganisatie te komen.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..