Handelingsgericht werken 2.0

Handelingsgericht werken, een veelgehoorde term die inmiddels zo opgerekt is, dat het niet meer duidelijk is waar HGW in de kern om gaat. Voor sommigen is HGW het ‘invullen van groepsoverzichten en groepsplannen’ geworden en de bijbehorende administratie wordt als werkdruk ervaren.

Zelf aan de slag

Cedin begeleidt scholen in het effectiever plannen van het onderwijs, zodat de kern van HGW weer centraal kan staan. Namelijk het Positief Onderwijzen: het onderwijs mooier maken door kwaliteiten van kinderen, leerkrachten en ouders te benoemen en te benutten. En daarmee beter aan te sluiten bij wat (groepen) leerlingen nodig hebben om de doelen te kunnen halen. Wij werken vanuit eigenaarschap van de leerkrachten en van de leerlingen.

Wij onderscheiden grofweg drie trajecten:

Procesbegeleiding

Samen met het team kijken we naar de huidige en gewenste planning en processen. We denken mee over een andere en passende wijze van vastleggen daarvan, bijvoorbeeld door samen met het team te kijken wat praktisch het beste aansluit bij de werkvloer. Denk hierbij aan het versterken van de blok- en weekplanningen in plaats van een groepsplan ‘oude stijl’. Het wettelijk kader wordt hierin meegenomen.

Vakinhoudelijke trajectbegeleiding

Een vakinhoudelijk specialist doorloopt met het team de fasen van de HGW-cyclus vanuit het specifieke vak. Gezamenlijk wordt er vorm gegeven aan analyse, planning en processen. Dit doen we bijvoorbeeld voor de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spellen.

Expertrol

De onderwijsadviseur introduceert een nieuwe manier van werken. Een voorbeeld hiervan is de focus te verleggen naar planning en afstemming op les- en blokdoelen in plaats van het vaststellen van doelen per halfjaar in een uitgebreid groepsplan. Met de directeur en intern begeleider analyseren we de huidige werkwijze en adviseren in het bijstellen of samenvoegen van om bepaalde processen en producten. Samen komen we zo tot een nieuwe, efficiëntere wijze van HGW en vervolgens scholen we samen het team in deze nieuwe werkwijze.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

 • Groepsplanloos werken: hoe geven we dat op een bij ons passende manier vorm?
 • Hoe zorgen we voor goede inhoudelijke samenhang tussen de verschillende documenten?
 • Hoe zorgen we dat de documenten écht aansluiten op wat je als leerkracht nodig hebt om goed les te kunnen geven? (Zodat de documenten praktische meerwaarde hebben)
 • Hoe kun je met het team starten bij de oprechte beDoeling van het lesgeven en van daaruit de documenten en processen vormgeven?
 • Hoe kunnen we de analyse verdiepen en vertalen naar de aanpak van de komende periode? (zodat leerlingen hun doelen wel halen?)

Als je werkzaam bent in het onderwijs heb je een uniek vak! Wij helpen jou om dit vak zo goed mogelijk uit te voeren. Onze hulp is altijd maatwerk, gericht op jouw vakmanschap en toegespitst op de situatie in jouw school of in jouw groep.

Wij begeleiden je bij het maken van eigen keuzes rond het Handelingsgericht Werken; we komen niet met een pasklare nieuwe set formulieren en processen, maar gaan gezamenlijk aan de slag met nieuwe afspraken en werkdocumenten die passen bij het team en voldoen aan het wettelijk kader.

Tijdens onze begeleiding maken we de leerkracht mede eigenaar van het ontwikkel- en veranderproces. Door sámen na te denken over de huidige en de gewenste werkwijze en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht daarin, ‘ademt’ onze begeleiding HGW.

Handelingsgericht werken gaat altijd over de driehoek ouders, school en kind. We kijken naar kwaliteiten van een ieder, waarbij het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. Extra zorg of ondersteuning voor het kind of ouders kan soms nodig zijn. Cedin Zorg kan dan verdiepende gesprekken, diagnostiek of behandeling verzorgen.

Contactpersonen

HGW cyclus

hgw_cyclus

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..