Het jonge kind

Als kind maak je je grootste ontwikkeling door in je eerste levensfase. Een belangrijke fase om de wereld te verkennen. Een goede start van het kind thuis, op het kinderdagverblijf, in de peuteropvang en op de basisschool heeft een positieve invloed op de rest van de ontwikkeling van het kind.

Ruimte om te spelen

Kenmerkend voor jonge kinderen is dat zij zich ontwikkelen door te spelen. Dit gaat op voor baby’s en dreumesen, maar ook voor peuter en kleuters. Door te spelen leren zij alle vaardigheden die ze nodig hebben. Dit vraagt om een eigen specifieke (onderwijs)aanpak. Een aanpak waarin, zo is onze overtuiging, kinderen alle tijd en ruimte krijgen om te spelen onder begeleiding die kinderen uitdaagt, prikkelt en enthousiasmeert. Een begeleiding die de natuurlijke leergierigheid van jonge kinderen waardeert. Spel is een belangrijk onderdeel binnen onze trainingen en begeleidingstrajecten.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

 • We willen als kinderopvangorganisatie met een VVE-methodiek gaan werken, welke past bij ons?
 • We willen meer aandacht voor ontdekkend leren: hoe kunnen we dit doen?
 • Hoe creëren we meer ruimte voor spel in ons kleuteronderwijs?
 • Hoe kunnen we kinderen goed volgen in hun ontwikkeling en daar een passend aanbod voor bieden?
 • Hoe bieden we een rijk en samenhangend aanbod aan onze combinatiegroep in de onderbouw?
 • Hoe kunnen we slimme peuters en kleuters uitdaging bieden?

Als je werkzaam bent in de kinderopvang of het onderwijs heb je een uniek vak! Wij helpen jou om dit vak zo goed mogelijk uit te voeren. Onze hulp is altijd maatwerk, gericht op jouw vakmanschap en toegespitst op de situatie in jouw school of in jouw groep.

Onze trajecten en trainingen bestaan vaak uit een of meerdere (team)bijeenkomsten, waarin naast interactieve kennisoverdracht veel aandacht is voor teamleren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de teamleden samen thema’s voorbereiden en elkaar feedback geven. Naast de teambijeenkomsten kunnen ook groepsbezoeken worden ingezet. De adviseur zorgt ervoor dat het team of de cursist na afronding van het traject zelf verder kan. Ook vinden er borgingsgesprekken plaats met de leidinggevenden en kunnen er jaarlijks zogenaamde opfrisbijeenkomsten worden gepland.

Wij hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen, zowel voor kinderen aan de ‘bovenkant’ als aan de ‘onderkant’. Bij specifieke vragen ten aanzien van de ontwikkeling van individuele kinderen, raadplegen wij onze collega’s uit de zorg. Zij kunnen desgewenst ook worden ingezet voor nadere observatie en onderzoek, of begeleiding van kinderen en/of hun ouders.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..