Drietalige school – Keurmerk 3TS

Meer kansen voor leerlingen om Nederlands, Fries en Engels te ontwikkelen.

 

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen gemakkelijk meerdere talen leren, blijkt uit onderzoek. Fryslân is een uniek taallaboratorium, waar kinderen in hun directe omgeving de meertaligheid op een natuurlijke wijze ervaren. De meertalige omgeving van deze kinderen creëert ontvankelijkheid voor taal en meertaligheid. De drietalige school sluit hierop aan. Onderzoek naar de taalprestaties van leerlingen op gecertificeerde drietalige scholen laat zien dat zij goed presteren op de taalonderdelen Nederlands, Fries en Engels vergeleken met leeftijdsgenoten op een 2- of 1-talige school.

Adviseurs van Cedin ondersteunen scholen op verschillende manieren bij het ontwikkelen tot gecertificeerd 3TS en het blijven bieden van kwalitatief goed drietalig onderwijs. In onze folder lees je over  de meerwaarde van drietalige scholen en wat je moet doen om een 3TS te worden.

 1. Het netwerk 3TS.
  Als school ga je deel uitmaken van Netwurk 3TS. Het netwerk bestaat uit scholen, die in ontwikkeling zijn tot 3TS en scholen die al gecertificeerd zijn. In dit netwerk vindt uitwisseling plaats van ideeën en mogelijkheden: elkaar inspireren en helpen! Cedin organiseert twee keer per jaar een netwerk- of scholingsbijeenkomst, waarin actuele thema’s en werkwijzen worden gepresenteerd en verbonden met drietalig onderwijs. Denk aan het vormgeven van thematisch onderwijs, specifieke vakdidactieken zoals Close Reading en aandacht voor meertaligheid ter ondersteuning voor het leren van Fries en Engels.
 2. De Cedin Academie.
  Teamleden van de scholen in Netwurk 3TS krijgen toegang tot de Cedin Academie, een online omgeving met achtergrondinformatie, tools en formats o.a. voor taal-/3TS-beleid en inspirerende filmpjes en instructies. De Cedin Academie is op ieder moment bereikbaar voor deelnemers. Informatie uit workshops, webinars of netwerken zijn hier ook terug te vinden. Hierdoor kunnen directeuren en taalcoördinatoren, maar ook leerkrachten deze informatie op elk gewenst moment gebruiken in het team of in de klas.
 3. Adviesgesprekken met adviseur van Cedin.
  De directeur, taalcoördinator en de 3TS-adviseur van Cedin hebben regelmatig overleg over de voortgang van de implementatie. Gesignaleerde drempels en hiaten worden besproken en mogelijke oplossingen gezocht. De 3TS-adviseur kan praktische adviezen geven en feedback op het 3TS-taalbeleid.
 4. Schoolbegeleiding en cursussen.
  Vanuit de analyse (stap 1), maar ook uit (zelf)evaluaties kunnen scholingswensen naar voren komen. 3TS-scholen kunnen teamscholing krijgen om een impuls te geven aan het implementeren van het drietalige programma. Daarnaast kunnen individuele leerkrachten, maar ook volledige teams aan hun eigen taalvaardigheden Fries of Engels werken door bijvoorbeeld het volgen van een cursus. De cursus Classroom English wordt aangeboden door NHL-Stenden en de cursus KlasseFrysk door Cedin en NHL Stenden samen.


Deze pagina in het Frysk? Klik hier

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..