Internationalisering in het onderwijs / Cedin Interprimair

Wij zetten internationale projecten, cursussen en uitwisselingen op en helpen scholen te internationaliseren. Dit doen wij onder de vlag van Cedin Interprimair. Door ons grote netwerk kunnen wij makkelijk koppelingen maken tussen docenten en scholen en, zowel in het voortgezet als het basisonderwijs, professiona-lisering op maat bieden. Al onze internationale activiteiten zijn nauw verweven met onderwijs en hebben vaak raakvlakken met meertaligheid, het Fries en/of andere minderheidstalen.

Van elkaar leren

Met onderwijsinternationalisering willen we leerkrachten samenbrengen in een krachtige en internationale setting om zo maximaal van elkaar te kunnen laten leren. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat ook leerlingen zich als wereldburger kunnen ontwikkelen in een tijd van globalisering en culturele diversiteit. Zowel voor onderwijsprofessionals als voor leerlingen kunnen wij dus aanbod op maat genereren, zoals internationale (taal)cursussen en cursussen op locatie, buitenlandse excursies, uitwisselingen en projecten.

Job shadowing

Weinig ervaringen zijn zo verfrissend als het nemen van een kijkje in elkaars keuken. Tijdelijk even uit je eigen comfortzone om te ervaren hoe iemand elders op de wereld het doet in jouw vakgebied, om te kijken hoe hij of zij met de problemen omgaat waar jij ook tegen aanloopt of simpelweg om te leren van een ervaren rot in het vak. De talloze ervaringen die je opdoet neem je mee naar huis als pure winst. Cedin Interprimair helpt jou graag op weg, met bijvoorbeeld het organiseren van een teamexcursie naar een buitenlandse school en het opzetten van een (buitenlandse) job-shadowing.

Interesse?

Wil jij meer halen uit je onderwijs en jezelf of je school internationale allure geven? In overleg is bijna alles mogelijk! Neem kosteloos en vrijblijvend contact met ons op.

 • Hoe zet ik een internationaal programma op binnen mijn school?
 • Hoe kan ik mijn team trainen op locatie? (bijvoorbeeld: fak-taal-formule (CLIL), classroom English, KlasseFrysk etc.)
 • Hoe kan ik mijn leerkrachten in contact laten komen met collega’s elders op de wereld?
 • Wat kan ik leren van een (internationale) samenwerking of uitwisseling?
 • Ik heb hulp nodig bij het doen van een internationale subsidieaanvraag.

DICO+
Op dit moment is Cedin Interprimair betrokken bij het Erasmus project DICO+ waarbij wij scholen vanuit heel Europa samenbrengen om van elkaar te leren en samen te ontwikkelen op het gebied van coöperatief leren. Vanuit Fryslân neemt basisschool ‘de Wrâldpoarte’ uit Garijp deel. Cedin Interprimair is daarnaast medeorganisator van het internationale seminar dat zodra de omstandigheden het toelaten georganiseerd zal worden in Roemenië.

ECCA
Cedin Interprimair is deelgenoot van het ECCA-project dat als doelstelling heeft om het ‘Europees Handvest voor regionale talen en minderheidstalen’ in de lespraktijk te brengen. Het ECCA-project focust zich met name op het voortgezet onderwijs en brengt docenten en leerlingen van de deelnemende scholen uit minderheidstaalgebieden door heel Europa bij elkaar. Deelnemende scholen vanuit Fryslân zijn: c.s.g. Liudger Burgum, Drachtster Lyceum en c.s.g. Bogerman Balk.

This page in English? Click here.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..