Nieuwkomers/NT2

Steeds meer kinderopvangorganisaties en scholen krijgen te maken met nieuwkomers en/of statushouders. Een mooie, maar soms pittige uitdaging!

Hoe geef je het onderwijs aan deze kinderen, in de leeftijd van 0-18 jaar, op passende wijze vorm, waarbij het taal-leesonderwijs een belangrijk aandachtspunt is? Hoe herken je welke (extra) zorg deze leerlingen nodig hebben? En hoe ga je om met kinderen die een trauma bij zich dragen?

Cedin helpt bij de uitdagingen die voor je liggen, zodat je op basis van actuele kennis en inzichten de juiste keuzes kunt én durft maken.

Optimale ontwikkelgroei

Onze begeleiding richt zich in eerste instantie op de mogelijkheden voor het kind vanuit de driehoek kind – school – gezin en welke ondersteuningsbehoefte nodig is om te komen tot een optimale en passende ontwikkelgroei. In onze NT2 trajecten sluiten we aan bij de op school aanwezige materialen en leer je hoe je deze effectief kunt inzetten. Om ontwikkelingen in de school of binnen een samenwerkingsverband te borgen bieden wij ondersteuning aan t.a.v. beleidsvorming, de HGW-cyclus en begeleide intervisie of coaching.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

 • Op meso (school-)niveau kun je bij Cedin terecht voor trainingen en workshops omtrent het lesgeven aan nieuwkomers. Onderwerpen zijn: meertalige taalontwikkeling, NT2-didactiek, versterken van interactie, woordenschatuitbreiding, gebruik van leerlijnen voor NT2, uitbreiden of aanpassen van de reguliere methoden, opstellen van NT2/taalbeleid. Cedin biedt ook consultatieve begeleiding t.a.v. onderwijskundige vraagstukken op het terrein van NT2.
 • Op microniveau, het niveau van het kind, kun je bij Cedin terecht met vragen over niveaubepaling (IQ) en intake, diagnostiek en traumasensitief handelen. Behalve consultaties kan ten aanzien van deze vragen ook een cursusaanbod op maat worden opgesteld.

Onze schoolbegeleiding is altijd maatwerk, aansluitend bij jouw specifieke situatie en mogelijkheden. Het maakt bijvoorbeeld een verschil of je enkele nieuwkomers in je klas hebt, of lesgeeft op een AZC school. Onze adviseurs zijn kundig en ervaren in het werken met deze specifieke groep leerlingen en maken deel uit van ons interne expertteam, bestaande uit gedragsdeskundigen en onderwijskundigen.

Onze adviseurs werken, ieder vanuit hun eigen expertise, vanuit de driehoek ouders- school- kind. Wij kunnen zowel op onderwijskundig als op het gebied van (jeugd)zorg ondersteuning bieden. Hierbij valt te denken aan :

 • Begeleide intervisie van een team (AZC-school, VVE, PO en VO)
 • Zitting nemen in een ZorgAdviesTeam (PO – VO)
 • Traumasensitief handelen
 • HGW en NT2
 • Pedagogische ondersteuning in het gezin
 • Consultatie, diagnostiek en behandeling kind/leerling

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..