Passend onderwijs en jeugdzorg

Soms kunnen er vragen of zorgen ontstaan rondom de ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, leren of opvoeding . Ons team van GZ- en kinderpsychologen en orthopedagogen (- generalisten) kijkt dan met je mee. Door middel van consultatie, observatie en/of onderzoek helpen wij deze zorgen in kaart te brengen.

Advies

In samenspraak met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders van een kind analyseren we waar hij of zij tegenaan loopt en geven we passende, handelingsgerichte adviezen. We zoeken altijd naar oplossingen die passen bij het gezin, de school en de leefomgeving van het kind.

Onderzoek

Soms volstaat consultatie niet en is er nader psychologisch onderzoek nodig om de situatie van een kind goed in beeld te brengen. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog (- generalist) of GZ – kinderpsycholoog en zorgt voor aanvullende informatie om tot een goed, handelingsgericht advies te komen.

School

Het advies is ondersteunend bij het vaststellen van bijvoorbeeld een ontwikkelingsperspectief (OPP). Ook kan de deskundigheid van gedragsdeskundigen van Cedin worden ingezet bij het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in het kader van een voorgenomen plaatsing binnen het speciaal (basis)onderwijs (SBO of SO). Onderzoek van bij specifieke leerproblemen of gedragsproblemen kan mogelijk leiden tot een diagnose van bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ASS of hoogbegaafdheid.

Thuis

De behandeling van een kind en de consequenties ervan voor het gezin, worden meegenomen. Samen met het gezin komen we tot één plan van aanpak. Indien nodig kan er snel ondersteuning worden ingezet vanuit de jeugdhulp van Cedin Zorg.

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies

Iedere leerkracht krijgt te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige en paramedische expertise in huis. Wij adviseren over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het medisch handelen. Wij bieden daarmee leerkrachten handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie    We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..