Personaliseren van leren

Personaliseren van leren is een veelgehoorde en actuele term. De definitie ervan is echter niet voor iedereen hetzelfde, evenmin als de uitwerking ervan in de onderwijspraktijk. Sommige scholen zoeken het vooral in de toepassing van ICT, andere scholen zijn bezig met het leerlingen zelf hun doelen laten vaststellen.

Effectieve leercyclus

In onze visie bestaat effectief onderwijs uit een aantal factoren, waaronder doelgericht werken, ‘assessement’ (zoals observaties, toetsen of op andere wijze bepalen waar het kind staat ten opzichte van de doelen), feedback geven en evalueren. Deze vier onderdelen vormen samen een effectieve leercyclus die we ook kennen uit het handelingsgericht werken of formatief werken.

Gedeelde regie

Personaliseren van leren betekent dat je de leercyclus versterkt door je leerlingen erbij te betrekken en hiervan bewust te maken. Er bestaat dan een gedeelde regie op het leerproces, voor leerkracht én leerling. Als leerling heb je daardoor grip op dat wat je leert en hoe je leert. Het voeren van kind- of leergesprekken kan hierbij een instrument zijn, maar er is meer mogelijk!

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Leerlingen leren zichzelf of elkaar van feedback te voorzien door het gebruik van self-assessment of peer-assessments, bijvoorbeeld met gebruik van coöperatieve werkvormen. Hierbij ligt de focus zoveel mogelijk op het leerproces.
  • Het gebruik van ‘assessment’ zoals observaties, toetsen of bijvoorbeeld een presentatie, om inzicht te krijgen in de mate van beheersen van de doelen en de effectiviteit van de gekozen leerroute.
  • Het versterken van metacognitieve vaardigheden en executieve functies om leerlingen zélf beslissingen te laten nemen die hun leerproces verder brengt.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

  • Personaliseren van leren; wat verstaan wij hier als school onder en wat zijn onze mogelijkheden en grenzen?
  • We willen meer vanuit leerlijnen werken en de methode loslaten, hoe pakken we dit aan?
  • Hoe werkt dat nu: peer-assessment en self-assessment?
  • Hoe zetten we Leero of andere applicaties in om het personaliseren gemakkelijker vorm te geven?
  • Hoe voeren we effectieve kindgesprekken?
  • Personaliseren: hoe pak je dit aan bij de slimme en hoogbegaafde kinderen ?

Als je werkzaam bent in het onderwijs heb je een uniek vak! Wij helpen jou om dit vak zo goed mogelijk uit te voeren. Onze hulp is altijd maatwerk, gericht op jouw vakmanschap en toegespitst op de situatie in jouw school of in jouw groep.

In onze begeleiding ligt de nadruk op dat wat de leerkrachten nodig hebben om personaliseren van leren vorm te geven. Behalve de teambijeenkomsten worden er klassenbezoeken gehouden door de adviseur en directie. Daarnaast wordt bij voorkeur op collegiale klassenconsultatie ingezet. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het team na afronding van het traject zelf verder kan!

In het streven om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van (zorg-)leerlingen, is het soms lastig om de aandacht tussen de individuele leerling en de groep als geheel te verdelen. Om zorgvuldig advies te kunnen geven in het zoeken naar een balans tussen beide, zoeken wij als onderwijsadviseurs waar nodig de samenwerking met onze collega’s uit de jeugd- en leerlingenzorg.

Contactpersonen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie

We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..