Taal en lezen

Taal is met recht een basisvaardigheid. Woordenschat, spreken, luisteren, technisch en begrijpend lezen, correct kunnen schrijven; zonder deze vormen van taal is er geen onderwijs, geen communicatie en zijn er geen (maatschappelijke) kansen.

Elk taalonderdeel kent zijn eigen didactiek, oefenvormen en gebruiksmogelijkheden die je als leerkracht moet kennen. Cedin ondersteunt leerkrachten om hun kennis en vaardigheden hierin te versterken  door cursussen en trainingen te verzorgen rondom alle taalaspecten; woordenschat, technisch en begrijpend lezen/ close reading, spelling, schrijven en mondelinge taalontwikkeling. Wil je meer uit je huidige methode halen of een nieuwe methode implementeren? Ook dan kunnen wij je goed van dienst zijn.

Taalvaardigheden verbinden

Daarnaast stimuleren wij je om taalvaardigheden te verbinden, zowel onderling als met andere vakken en andere talen. Hiervoor bieden we OA2SE aan. In dit traject worden taal-/leesvaardigheden gekoppeld aan leerinhouden, motivatie en eigenaarschap.

Taal in combinatieklassen

Tenslotte kunnen we scholen ondersteunen die hun taalonderwijs meer thematisch willen inrichten of leerlijnen willen verbinden en daarmee het aantal instructies doen afnemen in combinatieklassen.

De nieuwste inzichten

Taal is vaak onderwerp in onderzoek. Visies en nieuwe evidence based theorieën houden wij scherp in de gaten, maar we waaien niet met elke wind mee. Wij zijn graag ambitieus en streven altijd naar kwaliteit: het beste voor leerkracht én leerling. Ons doel is om daarin realistisch te blijven en altijd de praktijk voor ogen te houden.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

 • Wij gaan een nieuwe taalmethode kiezen, welke methode past bij onze school en hoe kunnen we dit implementeren?
 • Hoe kunnen we de resultaten van bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling of woordenschat vergroten?
 • Hoe kunnen we een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen aanbrengen?
 • Op welke manier kunnen we de leesmotivatie verhogen?
 • Kunnen jullie ons bijscholen over nieuwe didactische vormen zoals close reading?
 • Hoe kunnen we ICT een plek geven binnen ons taalonderwijs?
 • Hoe kunnen we integraal taalonderwijs vormgeven?
 • Hoe borgen we ons (vernieuwde) taalonderwijs m.b.v. taalbeleid?
 • Wij willen meer aandacht besteden aan meertalig onderwijs, hoe doen we dat?

Als je werkzaam bent in het onderwijs heb je een uniek vak! Wij helpen jou om dit vak zo goed mogelijk uit te voeren. Onze hulp is altijd maatwerk, gericht op jouw vakmanschap en toegespitst op de situatie in jouw school of in jouw groep.

In onze trajecten willen we je inspireren. Dat doen we door enerzijds kennis aan te bieden en anderzijds zo concreet mogelijke voorbeelden en gebruiksmogelijkheden te laten zien en te laten ervaren. Daarin zijn we niet voorschrijvend. We willen niet dat je een kunstje uit gaat voeren, maar we zorgen ervoor je eigenaar van de verandering wordt zodat je een duurzaam resultaat hebt.

In elke groep zitten leerlingen bij wie de taalontwikkeling minder vanzelf gaat (bijvoorbeeld kinderen met dyslexie) of leerlingen die stimulans nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen (bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen). Veel valt op te vangen door op de juiste manier te differentiëren. Dat kan in aanbod, in tijd, in uitdaging, in instructie of bijvoorbeeld door anders te beoordelen.

Waar nodig zoeken wij de samenwerking met onze collega’s die zich bezig houden met kinderen die buiten de differentiatie om nog andere extra’s nodig hebben: specialisten dyslexie en specialisten hoogbegaafdheid. Bij extra zorg speelt de verbinding kind, school én thuis zeer sterk.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..