Taal en lezen

Taal is met recht een basisvaardigheid. Woordenschat, spreken, luisteren, technisch en begrijpend lezen, correct kunnen schrijven; zonder deze vormen van taal is er geen onderwijs, geen communicatie en zijn er geen (maatschappelijke) kansen.

Elk taalonderdeel kent zijn eigen didactiek, oefenvormen en gebruiksmogelijkheden die je als leerkracht moet kennen. Daarnaast stimuleren wij je om taalvaardigheden te verbinden, zowel onderling als met andere vakken en andere talen.

Rijke taalomgeving

Goed taalonderwijs vindt plaats in een rijke taalomgeving: een lokaal/ruimte waar veel te lezen is, waar schijfwerken van kinderen hangen en waar je kunt experimenteren met taal. Het is belangrijk dat je als leerkracht inzicht hebt in leerlijnen, kennis van doelen en dat je daarin keuzes durft te maken om betekenisvol taal- en leesonderwijs te kunnen geven.

De nieuwste inzichten

Taal is vaak onderwerp in onderzoek. Visies en nieuwe evidence based theorieën houden wij scherp in de gaten, maar we waaien niet mee met elke wind. Wij zijn graag ambitieus en streven altijd naar kwaliteit: het beste voor leerkracht én leerling. Ons doel is om daarin realistisch te blijven en altijd de praktijk voor ogen te houden.

Voorbeelden van vragen waarmee je bij ons terecht kunt:

  • Wij gaan een nieuwe taalmethode kiezen, welke methode past bij onze school en hoe kunnen we dit implementeren?
  • Hoe kunnen we de resultaten van bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling of woordenschat vergroten?
  • Hoe kunnen we een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen aanbrengen?
  • Op welke manier kunnen we de leesmotivatie verhogen?
  • Kunnen jullie ons bijscholen over nieuwe didactische vormen zoals close reading?
  • Hoe kunnen we ICT een plek geven binnen ons taalonderwijs?
  • Hoe kunnen we integraal taalonderwijs vormgeven?
  • Hoe borgen we ons (vernieuwde) taalonderwijs m.b.v. taalbeleid?
  • Wij willen meer aandacht besteden aan meertalig onderwijs, hoe doen we dat?

Als je werkzaam bent in het onderwijs heb je een uniek vak! Wij helpen jou om dit vak zo goed mogelijk uit te voeren. Onze hulp is altijd maatwerk, gericht op jouw vakmanschap en toegespitst op de situatie in jouw school of in jouw groep.

In onze trajecten willen we je inspireren. Dat doen we door enerzijds kennis aan te bieden en anderzijds zo concreet mogelijke voorbeelden en gebruiksmogelijkheden te laten zien en te laten ervaren. Daarin zijn we niet voorschrijvend. We willen niet dat je een kunstje uit gaat voeren, maar we zorgen ervoor je eigenaar van de verandering wordt zodat je een duurzaam resultaat hebt.

In elke groep zitten leerlingen bij wie de taalontwikkeling minder vanzelf gaat (bijvoorbeeld kinderen met dyslexie) of leerlingen die stimulans nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen (bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen). Veel valt op te vangen door op de juiste manier te differentiëren. Dat kan in aanbod, in tijd, in uitdaging, in instructie of bijvoorbeeld door anders te beoordelen.

Waar nodig zoeken wij de samenwerking met onze collega’s die zich bezig houden met kinderen die buiten de differentiatie om nog andere extra’s nodig hebben: specialisten dyslexie en specialisten hoogbegaafdheid. Bij extra zorg speelt de verbinding kind, school én thuis zeer sterk.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie
We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

Begeleiding en scholing
Allemaal Taal – Van 2F naar 3F
(Cursus)
TINK
(Cursus)
Nieuwkomers en goed taalonderwijs
(Incompany cursus)
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..