Teamleren

In het huidige onderwijs wordt leerkrachten gevraagd
´hun vak te pakken´ en ´te vertrouwen op hun eigen deskundigheid’. Maar hoe kunnen leerkrachten dat doen en hoe kunnen ze elkaars deskundigheid versterken, zodat er een lerende organisatie ontstaat? Cedin ondersteunt leerkrachten en teams bij het zogenoemde ‘Teamleren’: professionalisering in teamverband.

Teamleren is een actieve vorm van professionalisering waarbij leerkrachten van en met elkaar leren en met elkaar in gesprek zijn over hun vak. Leren in een professioneel team gaat over leren op het werk en van het werk met als doel de eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen en daarmee het onderwijs te verbeteren. Teamleren kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Bij Cedin kunnen ervaren specialisten het team ondersteunen bij Lesson Study, Samen Lessen Maken, Intervisie en Co-teaching. Maar, ook ondersteuning op maat bij een eigen vorm van Teamleren behoort tot de mogelijkheden.

Lesson Study

Lesson Study is een relatief nieuwe methode, waarmee groepjes leerkrachten de onderzoekscyclus inzetten en doorlopen om gericht hun onderwijs te verbeteren en de eigen deskundigheid te vergroten. Lesson Study verschilt van veel andere vormen van teamleren door de nadruk op het cyclisch werken, de onderbouwing van lessen en het effect van de lessen op de leerlingen. De bevindingen gebruiken de leerkrachten om hun onderwijsaanpak te verbeteren en daarmee hun deskundigheid te vergroten.

Samen lessen maken

‘Samen lessen maken’ is een verdiepende activiteit voor leerkrachten die eerder scholing gevolgd hebben op een vakgebied, zoals begrijpend lezen of rekenen. Leerkrachten ontwikkelen in teams van 2-3 personen samen lessen, voeren die lessen in hun eigen groep uit en reflecteren op hun gegeven les. Daarmee biedt ‘Samen lessen maken’ veel ruimte om van gedachten te wisselen en om van elkaar te leren.

(waarderende) intervisie

(waarderende) intervisie is een effectieve manier om als team gezamenlijk de eigen deskundigheid te vergroten en uit te diepen. Door een variatie aan intervisiemethodieken, waarbij bij de ‘waarderende’ variant niet het probleem, maar juist de succeservaring centraal staat,  in te zetten kunnen verschillende onderwerpen besproken en vraagstukken beantwoord worden. Deze variatie aan methodieken vraagt van de leerkrachten dat ze verschillende vragen kunnen stellen en ook verschillende rollen en taken kunnen vervullen tijdens de intervisie.

Co-teaching

Co-teaching is een vorm van teamleren waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een klas. Co-teaching kan verschillende vormen aannemen die alle geschikt zijn voor een ander doel. De overeenkomst zit in het feit dat de leerkrachten samen lessen voorbereiden, lessen uitvoeren en hun lessen evalueren. Door deze intensieve samenwerking vindt verdieping van kennis en vaardigheden plaats. Co-teaching kan worden ingezet bij startende leerkrachten, maar ook meer ervaren leerkrachten plukken er de vruchten van.

 • Welke manieren hebben we om als team een professioneel leerklimaat neer te zetten? Wat zijn daarbij de voor- en nadelen?
 • Hoe kunnen we Lesson Study inzetten als middel om ons professioneel te ontwikkelen?
 • Hoe kunnen we Samen Lessen Maken inzetten om ons onderwijs te verbeteren?
 • Hoe kunnen we verdieping aanbrengen in onze intervisiebijeenkomsten?
 • Hoe kunnen we co-teaching inzetten om onze startende leerkrachten te ondersteunen?

Geen enkele school, geen enkel team is gelijk. Daarom passen wij onze ondersteuning aan op de behoeften van het team.

Onze ondersteuning stopt niet na de formele afronding. We blijven te allen tijde beschikbaar voor vragen en aanvullende ondersteuning.

Het teamleren kan ook gericht zijn op specifieke zorg- of ondersteuningsvragen van leerlingen. Indien nodig zoeken wij de samenwerking met onze collega’s uit de jeugd- en leerlingenzorg.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of stel je vraag hieronder.

Ja, ik wil graag meer informatie  We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..